550 Người đang Online
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 1317/SNV-TCBC V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và chính sách đãi ngộ đối với viên chức ngành y tế trên địa bàn tỉnh Lai Châu 20 23/09/2022
2 104/TB-HĐTNNCC THÔNG BÁO Kết quả điểm thi kỳ thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan hành chính và người làm việc tại các Hội đặc thù thuộc tỉnh Lai Châu từ ngạch nhân viên lên ngạch cán sự, ngạch cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2022 174 08/09/2022
3 86/TB-HĐTNN Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập thi nâng ngạch công chức năm 2022 77 09/08/2022
4 990/QD-UBND Quyết định Về việc phê duyệt danh sách công chức và người làm việc tại các Hội đặc thù đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi từ ngạch nhân viên lên ngạch cán sự, ngạch cán sự ngạch cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2022 87 05/08/2022
5 991/QĐ-UBND Quyết đinh về viecj tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức các cơ quan hành chính và người làm việc tại các Hội đặc thù từ ngạch nhân viên lên ngạch cán sự, ngạch cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2022 34 05/08/2022
6 Số: 81/KH-HĐTNN Kế hoạch Tổ chức thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan hành chính và người làm việc tại các Hội đặc thù thuộc tỉnh Lai Châu từ ngạch nhân viên lên ngạch cán sự, ngạch cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2022 50 05/08/2022
7 561/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2021 355 26/05/2022
8 51/TB-HĐTD Thông báo kết quả tuyển dụng, công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng công chức kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2021 206 26/05/2022
9 47/TB-HĐTD TB kết quả chấm phúc khảo (vòng 2) kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2021 69 09/05/2022
10 338/BNV Quyết định về việc công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ 26/04/2022
11 45/TB-HĐTD Thông báo kết quả thi (vòng 2) kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2021 774 20/04/2022
12 35/TB-HĐTD Thông báo thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2021 612 28/03/2022
13 33/TB-HĐTD Thông báo kết quả chấm phúc khảo (vòng 1) kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2021 273 25/03/2022
14 30/TB-HĐTD Thông báo kết quả thi (vòng 1) kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2021 1059 10/03/2022
15 13/TB-HĐTD Thông báo: Danh mục tài liệu ôn tập thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2021 802 15/02/2022

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...