625 Người đang Online
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 268/KH-SNV Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022 3 10/03/2022
2 13/TB-HĐTD Thông báo: Danh mục tài liệu ôn tập thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2021 847 15/02/2022
3 16/TB-HĐTD Thông báo: Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi; thời gian, địa điểm thi tuyển vòng 1, kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2021 1227 15/02/2022
4 40/SNV-TCBC V/v báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 115 14/01/2022
5 2079/TB-SNV THÔNG BÁO Về việc bãi bỏ Kế hoạch thi tuyển giáo viên tỉnh Lai Châu năm 2020 234 31/12/2021
6 2085/KH-SNV Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 3 31/12/2021
7 106/TB-HĐTD TB: Danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức tỉnh Lai Châu năm 2021 1203 13/12/2021
8 100/TB-HĐKTSH Thống báo: Danh mục tsif liệu ôn tập sát hạch tiếp nhận vào làm công chức năm 2021 398 03/12/2021
9 130/TB-UBND Thông báo Tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2021 1280 29/10/2021
10 63/TB-HĐT TB Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và không đủ điều kiện dự thi kỳ thi tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2020 1630 26/07/2021
11 51/TB-HĐT Thông báo Về việc hoãn tổ chức thi vòng 1 kỳ thi tuyển giáo viên tỉnh Lai Châu năm 2020 354 04/05/2021
12 47/TB-HĐT Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và không đủ điều kiện dự thi kỳ thi tuyển giáo viên tỉnh Lai Châu năm 2020 572 26/04/2021
13 48/TB - HĐT Thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển giáo viên tỉnh Lai Châu năm 2020 265 26/04/2021
14 317/SNV-TCBC v/v tham gia ý kiến dự thảo quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lai Châu 195 09/03/2021
15 288/SNV-VP Tổ chức Điều tra cơ sởhành chính tỉnh Lai Châu năm 2021 105 03/03/2021

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...