Công bố Chỉ số CCHC năm 2018 tỉnh Lai Châu

 

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

Một số kết quả nổi bật công tác cải cách hành của chính tỉnh Lai Châu trong quý I năm 2019

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác CCHC năm 2017

Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ kiểm tra công tác CCHC tại tỉnh Lai Châu

Bồi dưỡng Kỹ năng thực hiện cải cách hành chính năm 2017

Hội thi tìm hiểu CCHC nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2017

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2017 và Công bố Chỉ số CCHC năm 2016 của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

Họp Ban tổ chức Hội thi "Tìm hiểu cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2017”

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm và công bố Chỉ số CCHC năm 2016 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

270 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...