278 Người đang Online
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 1179/TB-SNV TB danh sách thi sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2018-2019 577 18/10/2018
2 76/TB-HĐXT TB thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển; mức thu phí xét tuyển viên chức ngành Giáo dục đào tạo năm học 2018-2019 226 18/10/2018
3 1072/SNV-CCVTLT Xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 01/2014/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 của UBND tỉnh Lai Châu 505 20/09/2018
4 995/QĐ-UBND QĐ Ban hành quy định quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu 1241 29/08/2018
5 1291/KH-UBND Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2018-2019 2036 24/08/2018
6 985/TB-SNV TB Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2018-2019 1549 24/08/2018
7 Tài liệu Hội thi Dân vận khéo 152 23/08/2018
8 285/SNV-CCHC V/v hoạt động của Trang thông tin điện tử Cải cách hành chính tỉnh Lai Châu 166 05/04/2018
9 332/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh sách công chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2008 685 05/04/2018
10 125/TB-SNV TB công nhận kết quả trúng tuyển công chức huyện Nậm Nhùn năm 2017 676 21/02/2018
11 123/TB-SNV TB kết quả trúng tuyển viên chức ngành Y tế tỉnh Lai Châu năm 2017 (Đối với vị trí Bác sỹ) 294 21/02/2018
12 124/TB-SNV Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức ngành Y tế tỉnh Lai Châu năm 2017 (Đối với viên chức chuyên môn) 393 21/02/2018
13 148/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức huyện Nậm Nhùn năm 2017 187 08/02/2018
14 146/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức ngành Y tế tỉnh Lai Châu năm 2017 (đối với vị trí bác sỹ) 173 08/02/2018
15 147/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức ngành Y tế tỉnh Lai Châu năm 2017 (Đối với viên chức chuyên môn) 549 08/02/2018

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...