Trang chủ Giới thiệu chung Giới thiệu chung

Sở Nội vụ
(Ngày đăng :06/10/2014 9:34:24 SA)

SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

 

* Địa chỉ liên lạc: Tầng 01, 02, Nhà D, Khu trung tâm Hành chính chính trị, Phường Tân phong - Thành phố Lai Châu - tỉnh Lai Châu
* Điên thoại: 02133.798.989

Lịch sử ngành Tổ chức Nhà nước gắn liền với quá trình xây dựng, phát triển của bộ máy Nhà nước cách mạng. Cùng với sự phát triển của ngành, năm 2004 sau khi chia tách tỉnh Lai Châu cũ thành tỉnh Lai Châu mới và tỉnh Điện Biên, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Quyết định số 32/2004/QĐ-UB "V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ". Khi mới thành lập Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu có 12 cán bộ, công chức với 4 phòng được thành lập: Văn phòng, Tổ chức công chức, Xây dựng chính quyền và Thanh tra sở.

Sở Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính, cải cách chế độ công chức, công vụ; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tín ngưỡng, tôn giáo; thanh niên; thi đua, khen thưởng

Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu từng bước trưởng thành và phát triển cả về số lượng, chất lượng, quy mô tổ chức và hoạt động đã góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Đến nay Sở Nội vụ đã có 64 công chức, viên chức và người lao động và cơ cấu tổ chức thuộc sở gồm:

1. Ban Giám đốc (01 giám đốc và 03 Phó Giám đốc)

2. Văn Phòng Sở.

3. Thanh tra;

4. Phòng Tổ chức biên chế;

5. Phòng Xây dựng chính quyền và Cải cách hành chính;

6. Phòng Tôn giáo; 

7. Phòng Quản lý văn thư, lưu trữ;

8. Phòng Thi đua, khen thưởng;

9. Trung tâm Lưu trữ lịch sử.

 

Tin liên quan

Sở Nội vụ(06/10/2014 9:34:24 SA)

529 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...