1825 Người đang Online
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 561/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2021 402 26/05/2022
2 51/TB-HĐTD Thông báo kết quả tuyển dụng, công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng công chức kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2021 233 26/05/2022
3 47/TB-HĐTD TB kết quả chấm phúc khảo (vòng 2) kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2021 99 09/05/2022
4 338/BNV Quyết định về việc công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ 2 26/04/2022
5 45/TB-HĐTD Thông báo kết quả thi (vòng 2) kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2021 796 20/04/2022
6 35/TB-HĐTD Thông báo thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2021 621 28/03/2022
7 33/TB-HĐTD Thông báo kết quả chấm phúc khảo (vòng 1) kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2021 276 25/03/2022
8 268/KH-SNV Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022 2 10/03/2022
9 30/TB-HĐTD Thông báo kết quả thi (vòng 1) kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2021 1068 10/03/2022
10 13/TB-HĐTD Thông báo: Danh mục tài liệu ôn tập thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2021 832 15/02/2022
11 16/TB-HĐTD Thông báo: Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi; thời gian, địa điểm thi tuyển vòng 1, kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2021 1220 15/02/2022
12 40/SNV-TCBC V/v báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 112 14/01/2022
13 2079/TB-SNV THÔNG BÁO Về việc bãi bỏ Kế hoạch thi tuyển giáo viên tỉnh Lai Châu năm 2020 234 31/12/2021
14 2085/KH-SNV Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 1 31/12/2021
15 106/TB-HĐTD TB: Danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức tỉnh Lai Châu năm 2021 1198 13/12/2021

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...