Trang chủ Giới thiệu chung Tổ chức bộ máy

Tổ chức bộ máy
(Ngày đăng :06/10/2014 9:40:36 SA)

  1. Ban Giám đốc:

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

 
Ông: Vừ A Tiến

 

        Giám đốc              

 

 

Điện thoại: 02133.878.398
Email: tienva.sonv@laichau.gov.vn
 


Ông: Nguyễn Văn Thành

Phó Giám đốc

 

Điện thoại: 02133.876.513
Email: thanhnv.sonv@laichau.gov.vn

Ông: Mạc Quang Dũng

Phó Giám đốc

 Điện thoại: 02133798919
Email: dungmq.sonv@laichau.gov.vn

Ông: Trần Việt Thắng

Phó Giám đốc

Điện thoại: 02133.878.689
Email: thangtv.sonv@laichau.gov.vn

 

 II. CÁC PHÒNG, BAN, CHI CỤC

 

VĂN PHÒNG SỞ  
1  Hoàng Huy Tuấn Chánh văn phòng  Điện thoại: 02133.899.966
Email: tuanhh.sonv@laichau.gov.vn
2 Trần Thị Bắc Phó Chánh văn phòng Điện thoại: 02133.798.989
Email: bactt.sonv@laichau.gov.vn
3 Bộ phận Văn thư Điện thoại: 02133.799.990
  PHÒNG TỔ CHỨC BIÊN CHẾ Điện thoại: 02133.876.558 or 02133.790.847
Email: ptcbc.sonv@laichau.gov.vn
1 Vũ Thị Vân Anh Trưởng phòng Điện thoại: 02133.790.847
Email: anhvtv.sonv@laichau.gov.vn
2 Lê Thị Thu Hà Phó Trưởng phòng Điện thoại: 02133.790.847
Email: haltt.sonv@laichau.gov.vn
3 Sùng A Giống Phó Trưởng phòng Điện thoại: 02133.790.847
Email: 
  PHÒNG XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN & CCHC Điện thoại: 02133.876.512
Email: pxdcq.sonv@laichau.gov.vn
1 Nguyễn Văn Hiến  Trưởng phòng Điện thoại: 02133.876.512
Email: hiennv.sonv@laichau.gov.vn
2 Nguyễn Thị Như Hoa Phó Trưởng phòng Điện thoại: 02133.790.844
Email: hoantn.sonv@laichau.gov.vn
  PHÒNG TÔN GIÁO Điện thoại: 02133.798.979
Email: ptg.sonv@laichau.gov.vn
1 Vương Thị Kiều Chi Trưởng phòng Điện thoại: 02133.798.979
Email: chivtk.sonv@laichau.gov.vn
2 Nguyễn Ngọc Mười Phó Trưởng phòng Điện thoại: 02133.798.979
Email: muoinn.sonv@laichau.gov.vn
3 Phạm Minh Khoa Phó Trưởng phòng Điện thoại: 02133.798.979
Email: khoapm.sonv@laichau.gov.vn
  THANH TRA SỞ Điện thoại: 02133.878.399
Email: ptt.sonv@laichau.gov.vn
 1 Lý Phì Nu  Chánh Thanh tra Điện thoại: 02133.878.399
Email: nulp.sonv@laichau.gov.vn
 2 Hà Văn Đại  Phó Chánh Thanh tra Điện thoại: 02133.878.399
Email: daihv.sonv@laichau.gov.vn
  PHÒNG QUẢN LÝ VĂN THƯ, LƯU TRỮ Điện thoại: 02133.798.978  hoặc 02133.877.181
Email: ccvtlt.sonv@laichau.gov.vn
1 Vũ Thị Hồng Gấm Trưởng phòng

Điện thoại: 02133.799.689

Email: ngamvth.sonv@laichau.gov.vn

2 Đỗ Thị Hải Yến Phó Trưởng phòng Điện thoại: 02133.799.689
Email: yendth.sonv@laichau.gov.vn
  PHÒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG Điện thoại: 02133.791.239
Email: btdkt@laichau.gov.vn
1 Hồ Thị Hiệng Quyền Trưởng phòng Điện thoại: 02133.876.358
Email: hienght.sonv@laichau.gov.vn
2 Trần Thị Hạnh Phó Trưởng phòng Điện thoại: 02133.791.239
Email: hanhtt.sonv@laichau.gov.vn
  TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ  
1 Nguyễn Quang Hưng Giám đốc trung tâm Điện thoại: 02133.798.978
Email: hungnq.sonv@laichau.gov.vn

Tin liên quan

Tổ chức bộ máy(06/10/2014 9:40:36 SA)

251 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...