Từ khóa tìm kiếm: Năm: Tuần:
STT Tên lịch Tuần
1 Lịch công tác tuần 41 của lãnh đạo Sở (từ 03/10 -> 09/10) 41
2 Lịch công tác tuần 40 của lãnh đạo Sở (từ 26/9 -> 02/10) 40
3 Lịch công tác tuần 39 của lãnh đạo Sở (từ19 -> 25 tháng 9) 39
4 Lịch công tác tuần 38 của lãnh đạo Sở Nội vụ 38
5 Lịch công tác tuần 35 của lãnh đạo Sở Nội vụ 36
6 Lịch công tác tuần 34 của lãnh đạo Sở Nội vụ 35
7 Lịch công tác tuần 33 của lãnh đạo Sở Nội vụ 34
8 Lịch công tác tuần 32 của lãnh đạo Sở Nội vụ 33
9 Lịch công tác tuần 31 của lãnh đạo Sở Nội vụ 32
10 Lịch công tác tuần 30 của lãnh đạo Sở Nội vụ 31
11 Lịch công tác tuần 29 của lãnh đạo Sở Nội vụ 30
12 Lịch công tác của lãnh đạo Sở tuần 28/2022 29
13 Lịch công tác của lãnh đạo Sở tuần 27/2022 28
14 Lịch công tác tuần 22 của Lãnh đạo Sở Nội vụ 23
15 Lịch công tác tuần 20 của lãnh đạo Sở Nội vụ 21
16 Lịch công tác tuần 19 của lãnh đạo Sở Nội vụ 20
17 Lịch công tác tuần 18 của lãnh đạo Sở Nội vụ 19
18 Lịch công tác tuần 17 của lãnh đạo Sở Nội vụ 18
19 Lịch công tác tuần 16 của lãnh đạo Sở Nội vụ 17
20 Lịch công tác tuần 15 của lãnh đạo Sở Nội vụ 16

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...