Từ khóa tìm kiếm: Năm: Tuần:
STT Tên lịch Tuần
1 Lịch công tác tuần 20 của lãnh đạo Sở (từ 15/5 -> 21/5/23) 20
2 Lịch công tác tuần 19 của lãnh đạo Sở (từ 01/54 -> 07/5/23) 19
3 Lịch công tác tuần 18 của lãnh đạo Sở (từ 01/54 -> 07/5/23) 18
4 Lịch công tác tuần 17 của lãnh đạo Sở (từ 24/4 -> 30/4/23) 17
5 Lịch công tác tuần 16 của lãnh đạo Sở (từ 17/4 -> 23/4/23) 16
6 Lịch công tác tuần 15 của lãnh đạo Sở (từ 10/4 -> 16/4/23) 15
7 Lịch công tác tuần 14 của lãnh đạo Sở (từ 03/4 -> 09/4/23) 14
8 Lịch công tác tuần 13 của lãnh đạo Sở (từ 27/3 -> 02/4/23) 13
9 Lịch công tác tuần 12 của lãnh đạo Sở (từ 20/3 -> 26/3/23) 12
10 Lịch công tác tuần 11 của lãnh đạo Sở (từ 13/3 -> 19/3/23) 11
11 Lịch công tác tuần 10 của lãnh đạo Sở (từ 06/3 -> 12/3/23) 10
12 Lịch công tác tuần 09 của lãnh đạo Sở (từ 27/02 -> 05/3/23) 9
13 Lịch công tác tuần 08 của lãnh đạo Sở (từ 20/02 -> 26/02/23) 8
14 Lịch công tác tuần 07 của lãnh đạo Sở (từ 13/02 -> 19/02/23) 7
15 Lịch công tác tuần 05 của lãnh đạo Sở (từ 30/01 -> 05/02/23) 5
16 Lịch công tác tuần 02 của lãnh đạo Sở (từ 09/01 -> 15/01/23) 2
17 Lịch công tác tuần 01 của lãnh đạo Sở (từ 02/01 -> 08/01/23) 1

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...