Từ khóa tìm kiếm: Năm: Tuần:
STT Tên lịch Tuần
1 Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 46 năm 2019 46
2 Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 45 năm 2019 45
3 Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 44 năm 2019 44
4 Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 43 năm 2019 43
5 Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 42 năm 2019 42
6 Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 41 năm 2019 41
7 Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 40 năm 2019 40
8 Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 39 năm 2019 39
9 Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 38 năm 2019 38
10 Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 37 năm 2019 37
11 Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 36 năm 2019 36
12 Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 35 năm 2019 35
13 Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 34 năm 2019 34
14 Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 33 năm 2019 33
15 Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 32 năm 2019 32
16 Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 31 năm 2019 31
17 Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 30 năm 2019 30
18 Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 29 năm 2019 29
19 Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 28 năm 2019 28
20 Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 27 năm 2019 27

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...