Từ khóa tìm kiếm: Năm: Tuần:
STT Tên lịch Tuần
1 Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 03 năm 2020 3
2 Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 02 năm 2020 2
3 Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 01 năm 2020 1

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...