Từ khóa tìm kiếm: Năm: Tuần:
STT Tên lịch Tuần
1 Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 41 năm 2020 41
2 Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 40 năm 2020 40
3 Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 39 năm 2020 39
4 Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 38 năm 2020 38
5 Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 37 năm 2020 37
6 Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 36 năm 2020 36
7 Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 35 năm 2020 35
8 Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 34 năm 2020 34
9 Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 33 năm 2020 33
10 Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 32 năm 2020 32
11 Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 31 năm 2020 31
12 Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 30 năm 2020 30
13 Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 29 năm 2020 29
14 Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 28 năm 2020 28
15 Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 27 năm 2020 27
16 Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 26 năm 2020 26
17 Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 25 năm 2020 25
18 Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 24 năm 2020 24
19 Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 23 năm 2020 23
20 Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 22 năm 2020 22

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...