Trang chủ Tin tức sự kiện Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

Ủy ban bầu cử tỉnh Lai Châu tổ chức họp về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
(Ngày đăng :12/03/2021 12:00:00 SA)

Chiều ngày 12/3/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh tổ chức họp về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng – Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh, lãnh đạo các tiểu ban bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố, Tổ giúp việc Ủy ban bầu cử tỉnh.

          Tại cuộc họp các đại biểu được nghe Báo cáo tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tính đến ngày 11/3/2021; Kế hoạch kiểm tra của Ủy ban bầu cử tỉnh; Quyết định thành lập 02 Đoàn kiểm tra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo về phân bổ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị triển khai cuộc bầu cử; báo cáo của các Tiểu ban Tuyên truyền, Đảm bảo An ninh và trật tự an toàn xã hội, Giải quyết khiếu nại – Tố cáo về công tác triển khai bầu cử.

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết số 133/2020/NQ-UBTVQH14 ngày 17/11/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch và tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương đến các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc. Thành lập Ban Chỉ đạo, Kế hoạch cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Lai Châu đảm bảo đúng quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 29/01/2021 về việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, chỉ đạo các Sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch, tiến độ để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh được tổ chức bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh, Sở Nội vụ đã ban hành trên 40 văn bản tổ chức triển khai thực hiện, trong đó có 07 Quyết định thành lập các tổ chức bầu cử cấp tỉnh, quyết định ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu HĐND cấp tỉnh, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2021-2026...

Về công tác chuẩn bị bầu cử: Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức 02 hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử; UBND tỉnh quyết định thành lập Ủy ban bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2021-2026 với 31 thành viên và quyết định thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội (02 ban) và Ban bầu cử HĐND tỉnh (13 ban bầu cử); 8/8 huyện, thành phố, 106/106 xã, phường, thị trấn đã thành lập Ủy ban bầu cử và thành lập các tiểu ban giúp việc.

Về công tác hiệp thương: Đến nay, đã tổ chức xong Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất tại tỉnh thỏa thuận cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất cấp huyện, cấp xã được tiến hành theo đúng kế hoạch của Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ủy ban bầu cử tỉnh, huyện đảm bảo cơ cấu, số lượng, thành phần.

 

Quang cảnh buổi họp

 

Về công tác tuyên truyền: Tiểu ban Tuyên truyền của Ủy ban bầu cử tỉnh đã ban hành kế hoạch hoạt động, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan triển khai thực hiện việc tuyên tuyền trước, trong và sau ngày bầu cử. Đảm bảo mọi tầng lớp nhân dân, cử tri trên địa bàn tỉnh đều được tiếp cận các thông tin có liên quan đến cuộc bầu cử.

          Hiện nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh đảm bảo ổn định.

          Tại cuộc họp, các đại biểu tham gia ý kiến làm rõ thêm kết quả về công tác chuẩn bị bầu cử đến thời điểm hiện tại, bổ sung thêm các giải pháp nhằm đảm bảo công tác an toàn, an ninh cho cuộc bầu cử, công tác tuyên truyền, phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác chuẩn bị bầu cử...

          Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND bầu cử tỉnh Trần Tiến Dũng đánh giá cao công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh, các Tiểu ban bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố, của cơ quan thường trực đã chuẩn bị một cách bài bản, đồng bộ, trọng tâm, trọng điểm, kịp thời, chủ động, theo thời gian luật định.

          Để tổ chức thực hiện đảm bảo thành công cuộc bầu cử, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đề nghị Ủy ban bầu cử, các Tiểu ban giúp việc cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng số lượng phát sóng, tin bài tuyên tuyền. Các thành viên Ủy ban bầu cử, thành viên Tổ giúp việc tiếp tục bám sát cơ sở, nắm bắt thông tin, kịp thời xử lý ngay từ đầu các tình huống phát sinh, đặc biệt là các vấn đề về an ninh, trật tự. Sở Nội vụ phối hợp với Sở Y tế chuẩn bị phương án, kịch bản phòng chống dịch bệnh Covid-19 để đảm bảo thành công công tác bầu cử khi có dịch xảy ra trên địa bàn tỉnh. Đối với kế hoạch thành lập các Đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử, giao đầu mối là Sở Nội vụ để có sự điều tiết, tránh trùng lặp về địa bàn, nội dung. Giao Sở Tài chính cân đối kinh phí phân bổ cho các cơ quan đơn vị, đảm bảo cho công tác chuẩn bị bầu cử.

Tin liên quan

Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026(16/06/2021 9:39:54 SA)

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026(07/04/2021 4:36:43 CH)

Ủy ban bầu cử tỉnh Lai Châu tổ chức họp về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026(15/03/2021 9:22:18 SA)

Hội nghị hiệp thương giải quyết địa giới hành chính giữa hai tỉnh Lai Châu và Sơn La(25/05/2020 3:55:14 CH)

Kế hoạch tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” khối chính quyền tỉnh Lai Châu lần thứ II, năm 2020(13/03/2020 10:08:18 SA)

554 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...