Trang chủ Tin tức sự kiện Văn thư lưu trữ

Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2020
(Ngày đăng :20/02/2020 12:00:00 SA)

Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2020

Ngày 17/2/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã ban hành Kế hoạch số 280/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2020.

Kế hoạch đã xác định nội dung cần triển khai thực hiện, đó là: Các cơ quan, tổ chức tăng cường việc tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của ngành, cơ quan, tổ chức về công tác văn thư, lưu trữ trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng Thông tin điện tử; xây dựng ban hành văn bản quản lý, văn bản hướng dẫn về công tác văn thư, lưu trữ; bố trí nhân sự trong tổng số biên chế được giao đủ tiêu chuẩn để thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ theo quy định; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về văn thư, lưu trữ.

Mặt khác, các cơ quan, tổ chức tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ; phối hợp chặt chẽ trong việc hướng dẫn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ đối với quản lý tài liệu điện tử và ứng dụng hiệu quả phần mềm quản lý văn bản, điều hành của tỉnh; tiếp tục xây dựng kế hoạch số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý, khai thác sử dụng tài liệu tại Kho Lưu trữ lịch sử tỉnh; triển khai sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong quản lý văn bản đi, văn bản đến, quản lý hồ sơ công việc, lập hồ sơ trên môi trường mạng; nghiên cứu, đề xuất và triển khai thực hiện đề tài, đề án về văn thư, lưu trữ: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn động; tu bổ, bồi nền tài liệu lưu trữ xuống cấp, số hóa tài liệu lưu trữ…

Ngoài ra, Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu chỉ đạo, hướng dẫn Chi cục Văn thư - Lưu trữ và các cơ quan, tổ chức xây dựng kế hoạch thu tài liệu và hướng dẫn cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để giao nộp vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử tỉnh; thực hiện chế độ bảo vệ, bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ, vệ sinh kho lưu trữ thường xuyên, duy trì nhiệt độ, độ ẩm, phòng cháy, chữa cháy theo quy định; tổ chức sử dụng tài liệu hiệu quả, bảo đảm giữ gìn bí mật tài liệu lưu trữ theo quy định; từng bước số hóa tài liệu, tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu khai thác sử dụng tài liệu của tổ chức, cá nhân./.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây!

Phạm Hải Hoàn

Tin liên quan

Hội nghị tập huấn công tác tạo lập hồ sơ, tài liệu điện tử cho công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu(02/12/2022 9:34:17 SA)

Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2020(19/03/2020 3:06:30 CH)

521 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...