Trang chủ Tin tức sự kiện Tin trong ngành

Giám sát triển khai, thực hiện Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức
(Ngày đăng :15/04/2016 12:00:00 SA)

Giám sát triển khai, thực hiện Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức

       Thực hiện Kế hoạch giám sát của HĐND tỉnh về giám sát thực hiện Luật cán bộ, công chức, Luật Viên chức, ngày 15/4, Đoàn công tác của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Đao Thị Thuỷ - Phó Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Nội vụ về việc triển khai, thực hiện Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức từ năm 2013 - 2015 trên địa bàn tỉnh.

       Kết quả thực hiện cho thấy, hàng năm, sau khi có văn bản giao biên chế của Bộ Nội vụ, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định tổng biên chế hành chính, số lượng người làm việc trong các cơ quan, đơn vị của tỉnh. Căn cứ Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh quyết định giao biên chế hành chính, số lượng người làm việc cho các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Trên cơ sở Quyết định của UBND tỉnh, Sở Nội vụ thông báo giao biên chế hành chính, số lượng người làm việc đến từng sở, ngành, huyện, thành phố thực hiện. Cụ thể: Năm 2013 số biên chế hành chính được giao là 2.010, có mặt 1.958; số biên chế sự nghiệp được giao là 18.823, có mặt 18.161. Năm 2014 số biên chế hành chính được giao là 2.036, có mặt 1.953; số biên chế sự nghiệp được giao là 18.839, có mặt 18.333. Năm 2015 số biên chế hành chính được giao là 2.067, có mặt 1.939; số biên chế sự nghiệp được giao là 18.840, có mặt 18.166.

       Việc tuyển dụng công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh đảm bảo quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật. Kết quả, từ năm 2013 - 2015 đã tuyển dụng 917 viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo (năm học 2013 - 2014: 747 người; năm học 2015 - 2016: 170 người); ra quyết định tuyển dụng đối với 119 sinh viên hệ cử tuyển. Riêng đối với công chức hành chính, năm 2015 tỉnh đã tổ chức thi tuyển; chưa tổ chức thi hoặc xét viên chức sự nghiệp y tế và các sự nghiệp khác.

        Thực hiện rà soát chức năng, nhiệm vụ, kiện toàn, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, Sở Nội vụ đã xây dựng Đề án sáp nhập, chia tách một số phòng, ban trực thuộc Sở: Sáp nhập Phòng Công tác thanh niên và Phòng Xây dựng chính quyền địa phương đề thành lập Phòng Xây dựng chính quyền địa phương và Công tác thanh niên; Sáp nhập Phòng Đào tạo và Phòng Tổ chức - Công chức để thành lập 2 phòng (Phòng Tổ chức, biên chế và Tổ chức phi Chính phủ; Phòng Công chức, viên chức); Đối với Ban thi đua khen thưởng, sáp nhập 2 phòng Nghiệp vụ I và II để thành lập Phòng Nghiệp vụ Ban thi đua, Khen thưởng.

       Công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp sở, cấp phòng của tỉnh được thực hiện đúng quy trình, công khai, dân chủ đúng tiêu chuẩn, đảm bảo tính ổn định, kế thừa. Kết quả từ năm 2013 - 2015 bổ nhiệm, bổ nhiệm lại diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý là 174 người (năm 2013: 45 người; 2014: 64 người; năm 2015: 65 người); bổ nhiệm, bổ nhiệm lại diện thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy quản lý là 235 người (năm 2013: 89 người; năm: 2014: 57 người; năm 2015: 89 người).

       Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được lãnh đạo các cấp, các ngành quan tâm, xây dựng và tổ chức thực hiện đảm bảo theo đúng kế hoạch, nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo quy định. Qua đó, từng bước đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn ngạch, bậc công chức, viên chức, công vụ. Việc thực hiện các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức được triển khai đúng quy định của Đảng và Nhà nước, đảm bảo quyền lợi chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức.

       Đoàn giám sát đã đánh giá cao việc thực hiện Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đồng thời đề nghị: thời gian tới Sở Nội vụ tiếp tục quan tâm chỉ đạo các đơn vị cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền về Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức; chú trọng làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, viên chức; tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc thực hiện Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức trên địa bàn toàn tỉnh…

Tin liên quan

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nội vụ(30/12/2022 8:42:44 SA)

Bộ Nội vụ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022(08/07/2022 10:34:41 SA)

Thư chúc mừng ngày Quốc tế phụ nưc 08/3 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ(09/03/2022 9:27:58 SA)

Công bố quyết định Thanh tra công tác Nội vụ tại huyện Nậm Nhùn(13/03/2020 10:23:03 SA)

Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngành nội vụ (23/01/2019 3:30:42 CH)

382 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...