Trang chủ Tin tức sự kiện Tin hoạt động sở

Hội nghị Tổng kết năm 2019 triển khai nhiệm vụ năm 2020
(Ngày đăng :14/01/2020 12:00:00 SA)

Hội nghị Tổng kết năm 2019 triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngày 14/01/2019, Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu tổ chức Hội Nghị tổng kết công tác Nội vụ năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Tham dự hội nghị có Đồng chí Vừ A Tiến - Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị, các đồng chí Phó giám đốc Sở; lãnh đạo các phòng, ban, chi cục trực thuộc cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Sở Nội vụ.

Năm 2019 là năm bứt phá để tiến tới hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng như Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020; Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trước tinh thần khẩn trương đó Sở Nội vụ đã chủ động bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và Bộ ngành Trung ương, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành, địa phương tham mưu, đổi mới phương thức hoạt động để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao và đạt được một số kết quả nổi bật như sau:

- Công tác tổ chức, bộ máy: Năm 2019 toàn tỉnh đã sắp xếp giảm 22 tổ chức, đơn vị; giảm 05 biên chế sự nghiệp do sắp xếp tổ chức bộ máy. Trong đó kết quả hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở, thuộc Chi cục, thuộc UBND cấp huyện và các trường học đạt 24,74% so với năm 2015 vượt 14,74% so với mục tiêu của Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương đến năm 2021 và vượt 4,74% so với mục tiêu của Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương đến năm 2025.

- Công tác Xây dựng chính quyền: Đã trình HĐND tỉnh thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Lai Châu giai đoạn 2019-2021 và được Bộ Nội vụ thẩm định trình Chính phủ; Công tác sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã được triển khai nhanh chóng, nhận được sự ủng hộ của người dân, năm 2019 đã thực hiện sáp nhập 294 bản, tổ dân phố, khu phố để thành lập và đặt tên 148 thôn, bản, tổ dân phố, khu phố giảm 146 bản, tổ dân phố, vượt 121% so với kế hoạch năm 2019.

- Công tác cải cách hành chính được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt với mục tiêu cải thiện chỉ số cải cách hành chính năm 2019, đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức Cuộc thi tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Lai Châu và ban hành Kế hoạch CCHC Nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2020 đảm bảo theo quy định.

- Công tác Thi đua khen thưởng tích cực được triển khai, trong năm đã tham mưu UBND tỉnh, Hội đồng TĐKT tỉnh: Phát động các phong trào TĐKT chào mừng kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh (28/6/1909-28/6/2019), 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (10/10/1949-10/10/2019), 15 năm chia tách thành lập tỉnh (01/01/2004-01/01/2019); hoàn thiện thủ tục, hồ sơ trình Chủ tịch nước và được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu. Triển khai thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng của Sở Nội vụ, đã đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 02 công chức thuộc Sở, Tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho 10 cá nhân, tặng Giấy khen của Giám đốc Sở cho 07 tập thể và 60 cá nhân đã có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

Phát biểu tại Hội nghị Đồng chí Vừ A Tiến- Giám đốc Sở ghi nhận sự cố gắng, phấn đấu nỗ lực của tập thể các phòng, ban, chi cục; công chức, viên chức, người lao động trong toàn sở, song bên cạnh kết quả đạt được các đồng chí lãnh đạo Sở cũng chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế cần được khắc phục và quán triệt, chỉ đạo một số giải pháp, nhiệm vụ năm 2020 đó là: Thực hiện các nhiệm vụ trong Chương trình, kế hoạch công tác, các nhiệm vụ được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh giao. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, nắm bắt tình hình các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện và cấp xã thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác nội vụ ở địa phương, đơn vị; triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành; chú trọng công tác tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức thực hiện và hoàn thành sớm các chương trình, kế hoạch đã đề ra để góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh Lai Châu./.

Tin liên quan

Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ hưởng ứng các hoạt động "Tuần lễ áo dài" năm 2023(10/03/2023 4:39:20 CH)

Đại hội Chi bộ 05 lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2025(26/09/2022 11:12:22 SA)

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực Nội vụ năm 2022(11/01/2023 11:28:41 SA)

Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2022(17/03/2022 10:44:17 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Nội vụ(19/01/2022 11:11:26 SA)

558 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...