Trang chủ Tin tức sự kiện Thi đua khen thưởng

Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lai Châu
(Ngày đăng :12/02/2020 12:00:00 SA)

Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

      Nhằm nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn tỉnh Lai Châu, ngày 02/02/2020, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh Lai Châu đã ban hành Công văn số 04/HĐTĐKT. Theo đó, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh Lai Châu đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố, các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

  1. Triển khai thực hiện Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ; Tiếp tục phát động, tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2020, nội dung thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị được giao và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và các năm tiếp theo.
  2. Phối hợp với Ban thi đua, Khen thưởng, Sở Nội vụ cùng xem xét phong trào thi đua của đơn vị mình, chọn một phong trào có hiệu quả để tham mưu cho Hội đồng TĐKT tỉnh tiếp tục hướng dẫn triển khai, thực hiện trong giai đoạn tiếp theo.
  3. Việc phát động, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua của các cấp, các ngành, huyện, thành phố, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cần có kế hoạch phối hợp đề ra lộ trình cụ thể làm căn cứ xét khen thưởng ở các các cấp và khen thưởng ở cấp cao hơn nhằm thúc đẩy phong trào thi đua một cách mạnh mẽ, hiệu quả.
  4. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nâng cao hơn nữa chất lượng khen thưởng và phong tặng các danh hiệu thi đua. Quan tâm khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, đơn vị cơ sở, người lao động trực tiếp (công nhân, nông dân…) bằng các hình thức khen thưởng của các cấp, các ngành; trường hợp đặc biệt tiêu biểu xuất sắc có thể đề nghị khen thưởng cấp cao hơn để động viên kịp thời các điển hình tiên tiến. Chú trọng phát hiện các nhân tố mới trong các phong trào thi đua yêu nước để khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng.
  5. Về việc xét tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua các cấp, khi xét chọn phải đảm bảo chặt chẽ về tiêu chuẩn. Sáng kiến kinh nghiệm phải thực sự có hiệu quả đối với đơn vị hoặc các sáng kiến khoa học kỹ thuật được áp dụng trực tiếp vào lao động sản xuất và được nhiều người vận dụng làm lợi cho địa phương, đơn vị. Các đơn vị cần quan tâm đến đối tượng là người lao động trực tiếp, tránh tình trạng đề nghị chủ yếu là lãnh đạo quản lý. Quy trình, hồ sơ, thủ tục khen thưởng thực hiện đúng các quy định của Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ và Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Khi xét đề nghị tặng thưởng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng phải tiến hành họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng. Ban Thi đua, Khen thưởng, Sở Nội vụ chỉ nhận hồ sơ bảo đảm đúng các quy định về hồ sơ, thủ tục và thời gian theo quy định./.

     Xem chi tiết Hướng dẫn tại đây!

Hồng Gấm-BTĐKT

Tin liên quan

UBND tỉnh Lai Châu phát động phong trào thi đua phòng, chống dịch Covid-19(08/12/2021 8:34:25 SA)

Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lai Châu(19/03/2020 3:10:27 CH)

507 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...