Trang chủ Tin tức sự kiện Cải cách hành chính

Sở Nội vụ ban hành kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022
(Ngày đăng :31/12/2021 12:00:00 SA)

Sở Nội vụ ban hành kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022

Ngày 31/12/2021, Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu đã ban hành Kế hoạch số 2085/KH-SNV về thực hiện cải cách hành chính năm 2022.

Theo đó, để tiếp tục tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch; đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, phục vụ Nhân dân. Nâng cao mức độ hài lòng, lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức là mục tiêu phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.; đồng thời bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện.

Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu cũng đã xác định Chỉ tiêu năm 2022 bao gồm:

1. Tối thiểu 30% các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ được kiểm tra cải cách hành chính, kết hợp kiểm tra kỷ luật, kỷ cương trong năm 2022.
2. 100% các văn bản quy phạm pháp luật do Sở Nội vụ tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành được kiểm tra, rà soát để kịp thời phát hiện và xử lý các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, trái pháp luật, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp.
3. Số hóa 30% trở lên kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực đối với kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ.
4. Tối thiểu 30% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán trực tuyến, trong số đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 10% trở lên.
5. Tăng tối thiểu 10% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ có đủ điều kiện, được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; tăng tối thiểu 10% dịch vụ công trực tuyến được tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia (so với năm 2021). Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3,4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 15% trở lên.
6. 100% thủ tục hành chính được công bố, công khai niêm yết tại Bộ phận một cửa các cấp theo đúng quy định; đảm bảo hồ sơ giải quyết TTHC trả trước và đúng hạn đạt từ 95% trở lên.
7. 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật).
8. Phấn đấu Chỉ số CCHC ( Parindex) năm 2022 của Sở Nội vụ nằm trong nhóm 05 các sở, ban, ngành dẫn đầu tỉnh. Xem chi tiết Kế hoạch tại đây!

Tin liên quan

Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp thứ 03 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ(07/02/2023 8:33:49 SA)

Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022(11/01/2023 11:09:11 SA)

Sở Nội vụ ban hành kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022(11/01/2023 10:58:15 SA)

Mục tiêu phân cấp giải quyết Thủ tục hành chính ít nhất 20%(04/10/2021 8:13:17 SA)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành của chính tỉnh Lai Châu 06 tháng đầu năm 2020(18/06/2020 9:20:45 SA)

260 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...