Trang chủ Tin tức sự kiện Cải cách hành chính

Mục tiêu phân cấp giải quyết Thủ tục hành chính ít nhất 20%
(Ngày đăng :30/10/2020 12:00:00 SA)

 

Thực hiện Công văn số 1104/TTg-KSTT ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính. Ngày 30/9/2021, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án phân cấp trong giải quyết TTHC.

Chủ trì và chỉ đạo Hội nghị có ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC; phía đầu cầu Lai Châu có Lãnh đạo các cơ quan đơn vị thuộc UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; công chức đầu mối thực hiện kiểm soát TTHC tại các cơ quan đơn vị trong tỉnh; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; Lãnh đạo và chuyên viên phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Trung tâm Tin học và Công báo.

(Quang cảnh Hôi nghị trực tuyến triển khai xây dựng Đề án phân cấp giải quyết thủ tục hành chính tại điểm cầu tỉnh Lai Châu)

Hội nghị đã triển khai một số nội dung quan trọng tại Công văn số 1104/TTg-KSTT của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết TTHC theo Công văn số 6852/VPCP-KSTT ngày 24/9/2021 của Văn phòng Chính phủ, theo đó:

Để thúc đẩy mạnh mẽ việc cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương “Đẩy mạnh phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng cấp nào sát cơ sở, sát nhân dân nhất thì giao cấp đó giải quyết, không để tình trạng nhiều tầng nấc, kéo dài thời gian giải quyết và gây nhũng nhiễu, tiêu cực”

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm tiến độ và chất lượng theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, đạt mục tiêu phân cấp ít nhất 20% thủ tục hành chính. Phương án đề xuất phân cấp bao gồm: (i) Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân công, phân cấp cho bộ, địa phương; (ii) Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của bộ phân cấp cho địa phương; (iii) Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của chính quyền địa phương cần tiếp tục phân cấp.

Tại Hội nghị các đại biểu được nghe đại diện Cục Kiểm soát TTHC hướng dẫn công tác rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết TTHC trên biểu mẫu điện tử...

Việc triển khai Đề án là hết sức cần thiết góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công tác Cải cách thủ tục hành chính do đó các bộ, ngành, địa phương khi triển khai xây dựng Đề án cần hiểu đúng, nắm vững, bám sát yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ để triển khai thực hiện. Chủ động, quyết liệt, tập trung nguồn lực, phát huy vai trò tổ chức, điều phối của cơ quan được giao nhiệm vụ kiểm soát TTHC. Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, kịp thời phản ánh để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tiến độ thực hiện Đề án./.

HT-SNV

Tin liên quan

Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp thứ 03 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ(07/02/2023 8:33:49 SA)

Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022(11/01/2023 11:09:11 SA)

Sở Nội vụ ban hành kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022(11/01/2023 10:58:15 SA)

Mục tiêu phân cấp giải quyết Thủ tục hành chính ít nhất 20%(04/10/2021 8:13:17 SA)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành của chính tỉnh Lai Châu 06 tháng đầu năm 2020(18/06/2020 9:20:45 SA)

246 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...