344 Người đang Online
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 17/CV-UBBC Về việc thu hồi các loại con dấu bầu cử hiện không còn sử dụng 54 07/03/2016
2 16/BC-UBBC Tình hình triển khai cuộc bầu cử địa biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 (đến ngày 04/3/2016) 49 07/03/2016
3 53/NQ-HĐBCQG Về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 26 03/03/2016
4 15/CV-UBBC về việc xác định số lượng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã 47 01/03/2016
5 13/QĐ-UBBC về ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016-2021 136 29/02/2016
6 12/QĐ-UBBC về thành lập Tổ giúp việc Ủy ban bầu cử tỉnh Lai Châu 125 26/02/2016
7 11/CV-UBBC Về việc sao gửi Thông tư số 02/2016/TT-BNV ngày 01/02/2016 của Bộ Nội vụ 34 24/02/2016
8 09/CV-UBBC về thực hiện chế độ thông tin, báo cáo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 36 23/02/2016
9 10/UBBC-CV Về việc khắc các loại con dấu phục vu đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 44 23/02/2016
10 08/TB-UBBC về hồ sơ ứng cử, địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và địa biểu HĐND tỉnh Lai Châu nhiệm 2016-2021 22 19/02/2016
11 08/TB-UBBC về hồ sơ ứng cử, địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và địa biểu HĐND tỉnh Lai Châu nhiệm 2016-2021 102 19/02/2016
12 135/QĐ-UBND về việc thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh Lai Châu 36 04/02/2016
13 01/TB-UBBC về việc phân công nhiệm vụ thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh Lai Châu 48 04/02/2016
14 02/KH-UBBC về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 51 04/02/2016
15 03/QĐ-UBBC về thành lập Tiểu ban đảm bảo An ninh và trật tự an toàn xã hội thuộc Ủy ban bầu cử tỉnh Lai Châu 20 04/02/2016

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...