344 Người đang Online
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 37 01/04/2016
2 399/SNV-XDCQ Tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đến khi có kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 51 31/03/2016
3 38/TTR-UBBC v/v cho phép xã Tá Bạ, Tà Tổng, Mù Cả thuộc huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu bầu cử trước ngày 22/5/2016 40 31/03/2016
4 36/GM-UBBC Triển khai Luật tổ chức chính quyền địa phương, nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 46 25/03/2016
5 30/BC-UBBD Tiến độ triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021(Tuần 3 tháng 3 ngày 17/3/2016) 122 17/03/2016
6 29/BC-UBBC Tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 485 16/03/2016
7 26/CV-UBBC Về việc hướng dẫn sử dụng hòm phiếu 38 15/03/2016
8 328/SNV-XDCQ Về việc thông báo danh mục cấp phát tài liệu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 97 14/03/2016
9 256/QĐ-UBND Thành lập 13 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Lai Châu 66 11/03/2016
10 257/QĐ-UBND Thành lập 02 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV 50 11/03/2016
11 24/TB-UBBC thay đổi thời gian báo cáo tiến độ công tác bầu cử 75 11/03/2016
12 21/TB-UBBC Địa chỉ truy cập vào trang thông tin điện tử; địa điểm, số điện thoại, Fax, Email của cơ quan Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh Lai Châu 42 10/03/2016
13 20/CV-UBBC về việc tiếp tục triển khai công việc tổ chức bầu cử 141 09/03/2016
14 18/CV-UBBC về việc xây dựng kế hoạch của các Tiểu ban 36 08/03/2016
15 19/TB-TGV Phân công nhiệm vụ thành viên Tổ giúp việc Ủy ban bầu cử tỉnh Lai Châu 784 08/03/2016

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...