325 Người đang Online
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 10/TB-UBBC TB: về địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2021-2026 8 08/02/2021
2 06/KH-UBBC Kế hoạch: Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 6 01/02/2021
3 03 /CT-UBND CHỈ THỊ: Về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 3 29/01/2021
4 66 /QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH: Về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2021-2026 3 20/01/2021
5 108/CV-UBBC V/v một số công việc cần tiếp tục triển khai 82 07/06/2016
6 107/TB-UBBC V/v thay đổi thời gian Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 61 02/06/2016
7 106/CV-UBBC V/v hướng dẫn tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 126 02/06/2016
8 105/GM-UBBC Tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 151 01/06/2016
9 Dự thảo báo cáo tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 3085 31/05/2016
10 99/CV-UBBC V/v gửi báo cáo tổng kết, hồ sơ khen thưởng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 130 25/05/2016
11 96/QĐ-UBBC Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021 119 25/05/2016
12 358/VPHĐBCQG-PL V/v một số vấn đề cần lưu ý trước, trong và sau ngày bầu cử 65 18/05/2016
13 83/CV-UBBC Tuyên truyền các ca khúc về bầu cử 55 13/05/2016
14 80/CV-UBBC V/v hướng dẫn sử dụng biểu mẫu tổng hợp kết quả bầu cử và nội dung báo cáo công tác bầu cử 32 11/05/2016
15 Tiểu sử tóm tắt của những người ứng của đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị bầu cử số 1 177 10/05/2016

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...