Lịch công tác tuần 53 của lãnh đạo Sở (từ 26/12 -> 01/01/23)
(Tuần từ 26/12/2022 đến 01/01/2023)
Tuần
53
2022
Ngày Lãnh đạo Sáng Chiều
Thứ 2 Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc - 13h30': Họp xét tuyển học sinh đi học theo chế độ cử tuyển năm 2022
- Địa điểm: Phòng họp số 3 UBND tỉnh
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc Dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra số 11/2022/QH15
- Địa điểm: Hội trường lớp Trung tâm Hội nghị
- 14h00': Dự Hội nghị tổng kết thi đua Khối MTTQ và các Đoàn thể
- Địa điểm: Hội trường Mặt trận Tổ quốc tỉnh
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc - 15h00': Dự Hội nghị tổng kết thi đua Khối Văn hóa -Xã hội năm 2022
- Địa điểm: Phòng họp tầng 4,nhà E, Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu
Thứ 3 Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc
Thứ 4 Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc
Thứ 5 Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc - 8h00': Dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022
- Địa điểm: Phòng Họp 403, Nhà A Trung tâm Hành chính chính trị tỉnh
- 16h00': Dự Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh; Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh năm 2022.
- Địa điểm Phòng họp số 10, Trung tâm Hội nghị-Văn hóa tỉnh.
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc
Thứ 6 Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc - 8h00': Dự Hội nghị giao ban tình hình nhân dân và công tác dân vận năm 2022
- Địa điểm: Phòng họp 9B nhà A trung tâm hành chính
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc - 9h00': Dự Hội nghị tổng kết công tác tiếp nhận,giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh năm 2022
- - Địa điểm: Phòng họp số 10, Trung tâm Hội nghị -Văn hóa tỉnh.
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc - 13h30': Họp xét tuyển học sinh đi học theo chế độ cử tuyển năm 2022 - Địa điểm: Phòng họp số 3 UBND tỉnh
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc Dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 - Địa điểm: Hội trường lớp Trung tâm Hội nghị - 14h00': Dự Hội nghị tổng kết thi đua Khối MTTQ và các Đoàn thể - Địa điểm: Hội trường Mặt trận Tổ quốc tỉnh
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc - 15h00': Dự Hội nghị tổng kết thi đua Khối Văn hóa -Xã hội năm 2022 - Địa điểm: Phòng họp tầng 4,nhà E, Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc - 8h00': Dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 - Địa điểm: Phòng Họp 403, Nhà A Trung tâm Hành chính chính trị tỉnh - 16h00': Dự Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh; Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh năm 2022. - Địa điểm Phòng họp số 10, Trung tâm Hội nghị-Văn hóa tỉnh.
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc - 8h00': Dự Hội nghị giao ban tình hình nhân dân và công tác dân vận năm 2022 - Địa điểm: Phòng họp 9B nhà A trung tâm hành chính
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc - 9h00': Dự Hội nghị tổng kết công tác tiếp nhận,giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh năm 2022 - - Địa điểm: Phòng họp số 10, Trung tâm Hội nghị -Văn hóa tỉnh.
Lãnh đạo Sáng Chiều
Lãnh đạo Sáng Chiều

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...