Lịch công tác tuần 40 của lãnh đạo Sở (từ 26/9 -> 02/10)
(Tuần từ 26/09/2022 đến 02/10/2022)
Tuần
40
2022
Ngày Lãnh đạo Sáng Chiều
Thứ 2 Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Nghỉ phép Nghỉ phép
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc - 8h00': Dự Khai giảng lớp bồi dưỡngVăn hóa cộng vụ năm 2022
- Địa điểm: Phòng học số 2, Trường Chính trị tỉnh
Thứ 3 Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Nghỉ phép Nghỉ phép
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc
Thứ 4 Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Nghỉ phép Nghỉ phép
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc - 08h00’: Dự họp công tác chuẩn bị tổ chức Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 64 năm 2023
- Địa điểm: Phòng họp số 02, tầng 3, nhà B, Khu Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh.
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc
Thứ 5 Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Nghỉ phép Nghỉ phép
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc - 14h00'Hội nghị giao ban trực tuyến thúc đẩy thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ
- Địa điểm: Phòng họp số 10 -Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh Lai Châu.
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc - 14h00': Làm việc với Tổ giám sát của Đảng ủy khối
- Địa điểm: Phòng họp Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc - 8h00': Dự Hội nghị phổ biến chuyên sâu về Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
- Địa điểm: P8, tầng 2, Trung tâm Hội nghị văn hóa tỉnh
- 8h00': Dự Hội nghị phổ biến chuyên sâu về Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
- Địa điểm: P8, tầng 2, Trung tâm Hội nghị văn hóa tỉnh
Thứ 6 Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Nghỉ phép Nghỉ phép
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc - 14h00' Họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc
Thứ 7 Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Nghỉ phép Nghỉ phép
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc - 08h00': Dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương
- Địa điểm:Phòng họp số10, Trung tâm Hội nghị-Văn hóa tỉnh.
- 08h00': Dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương
- Địa điểm:Phòng họp số10, Trung tâm Hội nghị-Văn hóa tỉnh.
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Nghỉ phép Nghỉ phép
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc - 8h00': Dự Khai giảng lớp bồi dưỡngVăn hóa cộng vụ năm 2022 - Địa điểm: Phòng học số 2, Trường Chính trị tỉnh
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Nghỉ phép Nghỉ phép
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Nghỉ phép Nghỉ phép
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc - 08h00’: Dự họp công tác chuẩn bị tổ chức Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 64 năm 2023 - Địa điểm: Phòng họp số 02, tầng 3, nhà B, Khu Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh.
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Nghỉ phép Nghỉ phép
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc - 14h00'Hội nghị giao ban trực tuyến thúc đẩy thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ - Địa điểm: Phòng họp số 10 -Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh Lai Châu.
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc - 14h00': Làm việc với Tổ giám sát của Đảng ủy khối - Địa điểm: Phòng họp Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc - 8h00': Dự Hội nghị phổ biến chuyên sâu về Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương - Địa điểm: P8, tầng 2, Trung tâm Hội nghị văn hóa tỉnh - 8h00': Dự Hội nghị phổ biến chuyên sâu về Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương - Địa điểm: P8, tầng 2, Trung tâm Hội nghị văn hóa tỉnh
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Nghỉ phép Nghỉ phép
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc - 14h00' Họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Nghỉ phép Nghỉ phép
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc - 08h00': Dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương - Địa điểm:Phòng họp số10, Trung tâm Hội nghị-Văn hóa tỉnh. - 08h00': Dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương - Địa điểm:Phòng họp số10, Trung tâm Hội nghị-Văn hóa tỉnh.
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc
Lãnh đạo Sáng Chiều

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...