Lịch công tác tuần 39 của lãnh đạo Sở (từ19 -> 25 tháng 9)
(Tuần từ 19/09/2022 đến 25/09/2022)
Tuần
39
2022
Ngày Lãnh đạo Sáng Chiều
Thứ 2 Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc 8h00': Dự kỳ họp thứ mười (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 Dự kỳ họp thứ mười (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc
Thứ 3 Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Dự kỳ họp thứ mười (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc - 14h00': Làm việc với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh
- Đia điểm: Hội trường Sở Nội vụ
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc
Thứ 4 Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc - 14h00': Họp Uỷ ban nhân dân tỉnh phiên họp tháng 9 năm 2022
- Địa điểm: Hội trường Hoa Ban, tầng 2, Công ty Điện lực tỉnh
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc 8h00': Dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập huyện Tam Đường ( 21/9/2002-21/9/2022)
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc
Thứ 5 Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc - 8h00' Dự Hội nghị Tọa đàm các giải pháp để duy trì và từng bước cải thiện thứ hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Lai Châu năm 2022
- Địa điểm: Hội trường lớn Trung tâm Hội nghị
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc - 15h00': Họp Hội đồng xét chọn danh hiệu "Tri thức Lai Châu tiêu biểu" lần thứ nhất, năm 2022
- Địa điểm Phòng họp số 02, tầng 3, nhà B, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc - 8h00': Dự Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới của TW (Quy định 80-QĐ/TW và Thông báo 20-TB/TW)
- Địa điểm: Phòng 402, tầng 4 nhà A
Dự đại hội Chi bộ 05
Thứ 6 Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Tham gia LT DTPT tỉnh Tham gia LT DTPT tỉnh
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc - 08h00': ội khỏe người cao tuổi tỉnh Lai Châu lần thứ XVIII, năm 2022
- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa - thể thao người cao tuổi tỉnh, tổ 4, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc 7h00': Dự Hội nghị quán triệt nhiệm vụ luyện tập tổng hợp lần 1 DTPT
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc - 14h00’: Dự Hội nghị trực tuyến "Phát triển thị trường khoa học và công nghệ: đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập"
- Địa điểm: Phòng họp trực tuyếnUBND tỉnh -Tầng 2,Nhà B,Khutrung tâm Hành chính -Chính trịtỉnh.
Thứ 7 Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Tham gia LT DTPT tỉnh Tham gia LT DTPT tỉnh
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc - 17h00': Dự bế mạc Hội khỏe người cao tuổi tỉnh Lai Châu lần thứ XVIII, năm 2022
- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa - thể thao người cao tuổi tỉnh, tổ 4, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc - 08h00': Dự khai mạc Hội thao khối các cơ quan trung ương trên địa bàn Lai châu lần thứ II năm 2022
- Địa điểm: Nhà thi đấu Cục Thuế tỉnh
Chủ nhật Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc - 15h30': Dự bế mạc Hội thao khối các cơ quan trung ương trên địa bàn Lai châu lần thứ II năm 2022
- Địa điểm: Nhà thi đấu Cục Thuế tỉnh
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc 8h00': Dự kỳ họp thứ mười (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 Dự kỳ họp thứ mười (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Dự kỳ họp thứ mười (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc - 14h00': Làm việc với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh - Đia điểm: Hội trường Sở Nội vụ
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc - 14h00': Họp Uỷ ban nhân dân tỉnh phiên họp tháng 9 năm 2022 - Địa điểm: Hội trường Hoa Ban, tầng 2, Công ty Điện lực tỉnh
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc 8h00': Dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập huyện Tam Đường ( 21/9/2002-21/9/2022)
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc - 8h00' Dự Hội nghị Tọa đàm các giải pháp để duy trì và từng bước cải thiện thứ hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Lai Châu năm 2022 - Địa điểm: Hội trường lớn Trung tâm Hội nghị
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc - 15h00': Họp Hội đồng xét chọn danh hiệu "Tri thức Lai Châu tiêu biểu" lần thứ nhất, năm 2022 - Địa điểm Phòng họp số 02, tầng 3, nhà B, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc - 8h00': Dự Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới của TW (Quy định 80-QĐ/TW và Thông báo 20-TB/TW) - Địa điểm: Phòng 402, tầng 4 nhà A Dự đại hội Chi bộ 05
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Tham gia LT DTPT tỉnh Tham gia LT DTPT tỉnh
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc - 08h00': ội khỏe người cao tuổi tỉnh Lai Châu lần thứ XVIII, năm 2022 - Địa điểm: Trung tâm Văn hóa - thể thao người cao tuổi tỉnh, tổ 4, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc 7h00': Dự Hội nghị quán triệt nhiệm vụ luyện tập tổng hợp lần 1 DTPT
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc - 14h00’: Dự Hội nghị trực tuyến "Phát triển thị trường khoa học và công nghệ: đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập" - Địa điểm: Phòng họp trực tuyếnUBND tỉnh -Tầng 2,Nhà B,Khutrung tâm Hành chính -Chính trịtỉnh.
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Tham gia LT DTPT tỉnh Tham gia LT DTPT tỉnh
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc - 17h00': Dự bế mạc Hội khỏe người cao tuổi tỉnh Lai Châu lần thứ XVIII, năm 2022 - Địa điểm: Trung tâm Văn hóa - thể thao người cao tuổi tỉnh, tổ 4, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc - 08h00': Dự khai mạc Hội thao khối các cơ quan trung ương trên địa bàn Lai châu lần thứ II năm 2022 - Địa điểm: Nhà thi đấu Cục Thuế tỉnh
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc - 15h30': Dự bế mạc Hội thao khối các cơ quan trung ương trên địa bàn Lai châu lần thứ II năm 2022 - Địa điểm: Nhà thi đấu Cục Thuế tỉnh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...