Lịch công tác tuần 38 của lãnh đạo Sở Nội vụ
(Tuần từ 12/09/2022 đến 18/09/2022)
Tuần
38
2022
Ngày Lãnh đạo Sáng Chiều
Thứ 2 Vừ A Tiến
Nguyễn Văn Thành Dự Khai mạc huấn luyện Dân quân tự vệ cụm 3 năm 2022
Mạc Quang Dũng
Trần Việt Thắng Dự Hội nghị lấy tín nhiệm bổ nhiệm lại Trưởng ban Quản lý Trung tâm hành chính - Chính trị
Thứ 3 Vừ A Tiến - 8h30: Dự Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ cuối năm 2022 của Hội Người cao tuổi.
- Địa điểm Hội trường UB Mật trận Tổ quốc tỉnh
Nguyễn Văn Thành
Mạc Quang Dũng - Dự Hội nghị Tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lai Châu
- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh
15h30 làm việc với Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc Quốc hội
- Địa điểm: Phòng họp số 4, Trung tâm Hội nghị-Văn hóa tỉnh
Trần Việt Thắng - 08 giờ 00 phút Làm việc với Đoàn Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam
- Địa điểm: Phòng họp số 2, Tầng 3, Nhà B
Thứ 4 Vừ A Tiến - 8h00': Họp Ban Cán sự Đảng và giao ban Lãnh đạo UBND tỉnh
- Địa điểm: Phòng họp số 3, Tầng 3 Văn phòng UBND tỉnh
Nguyễn Văn Thành
Mạc Quang Dũng - 9 giở 00 phút dự phiên họp thẩm tra Dự thảo nghị quyết Quy định một số nội dung về khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực tốt chính sách dân số trên địa bàn tỉnh.
- Địa điểm: P4, Tầng 6, nhà B
Trần Việt Thắng
Thứ 5 Vừ A Tiến - 9h30: Dự họp triển khai công tác chuẩn bị "Kế hoạch tổ chức Hội chợ Sâm Lai Châu năm 2022"
- Địa điểm: Phòng họp số 3, tầng 3, Nhà B, Trung tâm HCCT tỉnh
- 14h00’: Làm việc với Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu
- Địa điểm:Tại Hội trường Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu
Nguyễn Văn Thành
Mạc Quang Dũng - 08h00': Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp
- Địa điểm: Phòng trực tuyến -Văn phòng UBND tỉnh, tầng 2 nhà B-Trung tâm Hành chính -Chính trị tỉnh
Trần Việt Thắng - 07 giờ 00 Dự Đại Hội ĐB Hội cựu Chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm Kỳ 2022-2027
- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh
Thứ 6 Vừ A Tiến Làm việc với Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về công tác cải cách TTHC
Nguyễn Văn Thành
Mạc Quang Dũng - 8h00': Dự Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực GĐ (sửa đổi)...
- Địa điểm: Phòng họp 609, tầng 6 nhà B, Trung tâm HC-CT tỉnh
Trần Việt Thắng - 13h30’: Dự Đại hội Chi bộ 03 - Đảng bộ Sở Nội vụ
- Địa điểm: Trung tâm lưu trữ lịch sử
Lãnh đạo Sáng Chiều
Vừ A Tiến
Nguyễn Văn Thành Dự Khai mạc huấn luyện Dân quân tự vệ cụm 3 năm 2022
Mạc Quang Dũng
Trần Việt Thắng Dự Hội nghị lấy tín nhiệm bổ nhiệm lại Trưởng ban Quản lý Trung tâm hành chính - Chính trị
Lãnh đạo Sáng Chiều
Vừ A Tiến - 8h30: Dự Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ cuối năm 2022 của Hội Người cao tuổi. - Địa điểm Hội trường UB Mật trận Tổ quốc tỉnh
Nguyễn Văn Thành
Mạc Quang Dũng - Dự Hội nghị Tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lai Châu - Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh 15h30 làm việc với Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc Quốc hội - Địa điểm: Phòng họp số 4, Trung tâm Hội nghị-Văn hóa tỉnh
Trần Việt Thắng - 08 giờ 00 phút Làm việc với Đoàn Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam - Địa điểm: Phòng họp số 2, Tầng 3, Nhà B
Lãnh đạo Sáng Chiều
Vừ A Tiến - 8h00': Họp Ban Cán sự Đảng và giao ban Lãnh đạo UBND tỉnh - Địa điểm: Phòng họp số 3, Tầng 3 Văn phòng UBND tỉnh
Nguyễn Văn Thành
Mạc Quang Dũng - 9 giở 00 phút dự phiên họp thẩm tra Dự thảo nghị quyết Quy định một số nội dung về khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực tốt chính sách dân số trên địa bàn tỉnh. - Địa điểm: P4, Tầng 6, nhà B
Trần Việt Thắng
Lãnh đạo Sáng Chiều
Vừ A Tiến - 9h30: Dự họp triển khai công tác chuẩn bị "Kế hoạch tổ chức Hội chợ Sâm Lai Châu năm 2022" - Địa điểm: Phòng họp số 3, tầng 3, Nhà B, Trung tâm HCCT tỉnh - 14h00’: Làm việc với Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu - Địa điểm:Tại Hội trường Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu
Nguyễn Văn Thành
Mạc Quang Dũng - 08h00': Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp - Địa điểm: Phòng trực tuyến -Văn phòng UBND tỉnh, tầng 2 nhà B-Trung tâm Hành chính -Chính trị tỉnh
Trần Việt Thắng - 07 giờ 00 Dự Đại Hội ĐB Hội cựu Chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm Kỳ 2022-2027 - Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh
Lãnh đạo Sáng Chiều
Vừ A Tiến Làm việc với Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về công tác cải cách TTHC
Nguyễn Văn Thành
Mạc Quang Dũng - 8h00': Dự Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực GĐ (sửa đổi)... - Địa điểm: Phòng họp 609, tầng 6 nhà B, Trung tâm HC-CT tỉnh
Trần Việt Thắng - 13h30’: Dự Đại hội Chi bộ 03 - Đảng bộ Sở Nội vụ - Địa điểm: Trung tâm lưu trữ lịch sử
Lãnh đạo Sáng Chiều
Lãnh đạo Sáng Chiều

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...