Lịch công tác tuần 35 của lãnh đạo Sở Nội vụ
(Tuần từ 29/08/2022 đến 04/09/2022)
Tuần
36
2022
Ngày Lãnh đạo Sáng Chiều
Thứ 2 Đ/c Vừ A Tiến
Giám đốc
Làm việc tại cơ quan họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Dự Hội nghị ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam 2022 tại Lai Châu
Thứ 3 Đ/c Vừ A Tiến
Giám đốc
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Dự lớp bồi dưỡng công tác tôn giáo
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ 4 Đ/c Vừ A Tiến
Giám đốc
Giao ban tháng 8 Họp Ban chấp hành đảng bộ Sở
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Giao ban tháng 8 Họp Ban chấp hành đảng bộ Sở
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Giao ban tháng 8 Họp Ban chấp hành đảng bộ Sở
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Giao ban tháng 8 Họp Ban chấp hành đảng bộ Sở
Thứ 5 Đ/c Vừ A Tiến
Giám đốc
Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Trực lễ Quốc khánh 02/9 Trực lễ Quốc khánh 02/9
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9
Thứ 6 Đ/c Vừ A Tiến
Giám đốc
Trực lễ Quốc khánh 02/9 Trực lễ Quốc khánh 02/9
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến Giám đốc Làm việc tại cơ quan họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Dự Hội nghị ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam 2022 tại Lai Châu
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Dự lớp bồi dưỡng công tác tôn giáo
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến Giám đốc Giao ban tháng 8 Họp Ban chấp hành đảng bộ Sở
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Giao ban tháng 8 Họp Ban chấp hành đảng bộ Sở
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Giao ban tháng 8 Họp Ban chấp hành đảng bộ Sở
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Giao ban tháng 8 Họp Ban chấp hành đảng bộ Sở
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến Giám đốc Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Trực lễ Quốc khánh 02/9 Trực lễ Quốc khánh 02/9
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến Giám đốc Trực lễ Quốc khánh 02/9 Trực lễ Quốc khánh 02/9
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9
Lãnh đạo Sáng Chiều
Lãnh đạo Sáng Chiều

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...