Lịch công tác tuần 34 của lãnh đạo Sở Nội vụ
(Tuần từ 22/08/2022 đến 28/08/2022)
Tuần
35
2022
Ngày Lãnh đạo Sáng Chiều
Thứ 2 Đ/c Vừ A Tiến
Giám đốc
Làm việc tại cơ quan Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ tại Sở Nội vụ
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Kiểm tra quy chế dân chủ tại Cục thuế tỉnh Lai Châu Kiểm tra quy chế dân chủ tại Cục thuế tỉnh Lai Châu
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Thực hiện nhiệm vụ tại Hội đồng thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan hành chính và người làm việc tại các Hội đặc thù Thực hiện nhiệm vụ tại Hội đồng thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan hành chính và người làm việc tại các Hội đặc thù
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ tại Sở Nội vụ
Thứ 3 Đ/c Vừ A Tiến
Giám đốc
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Kiểm tra quy chế dân chủ tại Sở Giáo dục và Đào tạo Kiểm tra quy chế dân chủ tại Sở Giáo dục và Đào tạo
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Thực hiện nhiệm vụ tại Hội đồng thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan hành chính và người làm việc tại các Hội đặc thù Thực hiện nhiệm vụ tại Hội đồng thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan hành chính và người làm việc tại các Hội đặc thù
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Dự hội nghị tuyên truyền tập huấn và tuyên truyền về nhân quyền Dự hội nghị tuyên truyền tập huấn và tuyên truyền về nhân quyền
Thứ 4 Đ/c Vừ A Tiến
Giám đốc
Thực hiện nhiệm vụ tại Hội đồng thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan hành chính và người làm việc tại các Hội đặc thù Thực hiện nhiệm vụ tại Hội đồng thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan hành chính và người làm việc tại các Hội đặc thù
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Kiểm tra quy chế dân chủ tại Ban Quản lý Dự án các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Kiểm tra quy chế dân chủ tại Ban Quản lý Dự án các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Thực hiện nhiệm vụ tại Hội đồng thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan hành chính và người làm việc tại các Hội đặc thù Thực hiện nhiệm vụ tại Hội đồng thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan hành chính và người làm việc tại các Hội đặc thù
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Thực hiện nhiệm vụ tại Hội đồng thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan hành chính và người làm việc tại các Hội đặc thù Thực hiện nhiệm vụ tại Hội đồng thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan hành chính và người làm việc tại các Hội đặc thù
Thứ 5 Đ/c Vừ A Tiến
Giám đốc
Thực hiện nhiệm vụ tại Hội đồng thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan hành chính và người làm việc tại các Hội đặc thù Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Kiểm tra quy chế dân chủ tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kiểm tra quy chế dân chủ tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Thực hiện nhiệm vụ tại Hội đồng thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan hành chính và người làm việc tại các Hội đặc thù Làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Thực hiện nhiệm vụ tại Hội đồng thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan hành chính và người làm việc tại các Hội đặc thù Làm việc tại cơ quan
Thứ 6 Đ/c Vừ A Tiến
Giám đốc
làm việc với Sở Nội vụ Tiền Giang Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Kiểm tra quy chế dân chủ tại Trường Cao đẳng cộng đồng Kiểm tra quy chế dân chủ tại Trường Cao đẳng cộng đồng
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc làm việc với Sở Nội vụ Tiền Giang Làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc làm việc với Sở Nội vụ Tiền Giang Làm việc tại cơ quan
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến Giám đốc Làm việc tại cơ quan Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ tại Sở Nội vụ
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Kiểm tra quy chế dân chủ tại Cục thuế tỉnh Lai Châu Kiểm tra quy chế dân chủ tại Cục thuế tỉnh Lai Châu
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Thực hiện nhiệm vụ tại Hội đồng thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan hành chính và người làm việc tại các Hội đặc thù Thực hiện nhiệm vụ tại Hội đồng thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan hành chính và người làm việc tại các Hội đặc thù
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ tại Sở Nội vụ
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Kiểm tra quy chế dân chủ tại Sở Giáo dục và Đào tạo Kiểm tra quy chế dân chủ tại Sở Giáo dục và Đào tạo
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Thực hiện nhiệm vụ tại Hội đồng thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan hành chính và người làm việc tại các Hội đặc thù Thực hiện nhiệm vụ tại Hội đồng thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan hành chính và người làm việc tại các Hội đặc thù
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Dự hội nghị tuyên truyền tập huấn và tuyên truyền về nhân quyền Dự hội nghị tuyên truyền tập huấn và tuyên truyền về nhân quyền
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến Giám đốc Thực hiện nhiệm vụ tại Hội đồng thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan hành chính và người làm việc tại các Hội đặc thù Thực hiện nhiệm vụ tại Hội đồng thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan hành chính và người làm việc tại các Hội đặc thù
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Kiểm tra quy chế dân chủ tại Ban Quản lý Dự án các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Kiểm tra quy chế dân chủ tại Ban Quản lý Dự án các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Thực hiện nhiệm vụ tại Hội đồng thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan hành chính và người làm việc tại các Hội đặc thù Thực hiện nhiệm vụ tại Hội đồng thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan hành chính và người làm việc tại các Hội đặc thù
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Thực hiện nhiệm vụ tại Hội đồng thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan hành chính và người làm việc tại các Hội đặc thù Thực hiện nhiệm vụ tại Hội đồng thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan hành chính và người làm việc tại các Hội đặc thù
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến Giám đốc Thực hiện nhiệm vụ tại Hội đồng thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan hành chính và người làm việc tại các Hội đặc thù Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Kiểm tra quy chế dân chủ tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kiểm tra quy chế dân chủ tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Thực hiện nhiệm vụ tại Hội đồng thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan hành chính và người làm việc tại các Hội đặc thù Làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Thực hiện nhiệm vụ tại Hội đồng thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan hành chính và người làm việc tại các Hội đặc thù Làm việc tại cơ quan
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến Giám đốc làm việc với Sở Nội vụ Tiền Giang Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Kiểm tra quy chế dân chủ tại Trường Cao đẳng cộng đồng Kiểm tra quy chế dân chủ tại Trường Cao đẳng cộng đồng
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc làm việc với Sở Nội vụ Tiền Giang Làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc làm việc với Sở Nội vụ Tiền Giang Làm việc tại cơ quan
Lãnh đạo Sáng Chiều
Lãnh đạo Sáng Chiều

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...