Lịch công tác tuần 33 của lãnh đạo Sở Nội vụ
(Tuần từ 15/08/2022 đến 21/08/2022)
Tuần
34
2022
Ngày Lãnh đạo Sáng Chiều
Thứ 2 Đ/c Vừ A Tiến
Giám đốc
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ 3 Đ/c Vừ A Tiến
Giám đốc
Họp công tác diễn tập phòng thủ Họp UBND phiên họp tháng 8 (lần 2)
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Đi công tác Hà Nội
Thứ 4 Đ/c Vừ A Tiến
Giám đốc
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Dự Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc dự họp công tác diễn tập phòng thủ Làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Đi công tác Hà Nội Đi công tác Hà Nội
Thứ 5 Đ/c Vừ A Tiến
Giám đốc
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Dự Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm số hóa, kết nối chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết TTHC Dự Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm số hóa, kết nối chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết TTHC
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Đi công tác Hà Nội (9 giờ) Đi công tác Hà Nội
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng thi nâng ngạch công chức
Thứ 6 Đ/c Vừ A Tiến
Giám đốc
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Đi công tác Hà Nội Đi công tác Hà Nội
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ 7 Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng thi nâng ngạch công chức Thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng thi nâng ngạch công chức
Chủ nhật Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng thi nâng ngạch công chức Thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng thi nâng ngạch công chức
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến Giám đốc Họp công tác diễn tập phòng thủ Họp UBND phiên họp tháng 8 (lần 2)
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Đi công tác Hà Nội
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Dự Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc dự họp công tác diễn tập phòng thủ Làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Đi công tác Hà Nội Đi công tác Hà Nội
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Dự Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm số hóa, kết nối chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết TTHC Dự Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm số hóa, kết nối chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết TTHC
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Đi công tác Hà Nội (9 giờ) Đi công tác Hà Nội
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng thi nâng ngạch công chức
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Đi công tác Hà Nội Đi công tác Hà Nội
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng thi nâng ngạch công chức Thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng thi nâng ngạch công chức
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng thi nâng ngạch công chức Thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng thi nâng ngạch công chức

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...