Lịch công tác tuần 32 của lãnh đạo Sở Nội vụ
(Tuần từ 08/08/2022 đến 14/08/2022)
Tuần
33
2022
Ngày Lãnh đạo Sáng Chiều
Thứ 2 Đ/c Vừ A Tiến
Giám đốc
Đi công tác Hà Nội Đi công tác Hà Nội
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Dự Hội nghị trực tuyến phiên họp lần thứ 3 của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan làm việc tại cơ quan
Thứ 3 Đ/c Vừ A Tiến
Giám đốc
làm việc tại cơ quan làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Làm việc với Tổ khảo sát xây dựng đề án tổng kết nghị quyết TW 8 khóa XI làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Kiểm tra công vụ công chức tại huyện Phong Thổ Kiểm tra công vụ công chức tại huyện Phong Thổ
Thứ 4 Đ/c Vừ A Tiến
Giám đốc
làm việc tại cơ quan Làm việc với Đoàn khảo sát xây dựng đề án tổng kết nghị quyết TW 8 khóa XI
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Kiểm tra công vụ công chức tại huyện Phong Thổ Kiểm tra công vụ công chức tại huyện Phong Thổ
Thứ 5 Đ/c Vừ A Tiến
Giám đốc
Đi công tác Mường Tè Đi công tác Mường Tè
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Dự Hội nghị quán triệt triển khai các văn bản mới của Trung ương làm việc tại cơ quan
Thứ 6 Đ/c Vừ A Tiến
Giám đốc
Đi công tác Mường Tè Đi công tác Mường Tè
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Dự Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 làm việc tại cơ quan
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến Giám đốc Đi công tác Hà Nội Đi công tác Hà Nội
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Dự Hội nghị trực tuyến phiên họp lần thứ 3 của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan làm việc tại cơ quan
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến Giám đốc làm việc tại cơ quan làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Làm việc với Tổ khảo sát xây dựng đề án tổng kết nghị quyết TW 8 khóa XI làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Kiểm tra công vụ công chức tại huyện Phong Thổ Kiểm tra công vụ công chức tại huyện Phong Thổ
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến Giám đốc làm việc tại cơ quan Làm việc với Đoàn khảo sát xây dựng đề án tổng kết nghị quyết TW 8 khóa XI
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Kiểm tra công vụ công chức tại huyện Phong Thổ Kiểm tra công vụ công chức tại huyện Phong Thổ
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến Giám đốc Đi công tác Mường Tè Đi công tác Mường Tè
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Dự Hội nghị quán triệt triển khai các văn bản mới của Trung ương làm việc tại cơ quan
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến Giám đốc Đi công tác Mường Tè Đi công tác Mường Tè
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Dự Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 làm việc tại cơ quan
Lãnh đạo Sáng Chiều
Lãnh đạo Sáng Chiều

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...