Lịch công tác tuần 31 của lãnh đạo Sở Nội vụ
(Tuần từ 01/08/2022 đến 07/08/2022)
Tuần
32
2022
Ngày Lãnh đạo Sáng Chiều
Thứ 2 Đ/c Vừ A Tiến
Giám đốc
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Kiểm tra công vụ công chức Kiểm tra công vụ công chức
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Dự khai mạc lớp Bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp Huyện Làm việc tại cơ quan
Thứ 3 Đ/c Vừ A Tiến
Giám đốc
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Kiểm tra công vụ công chức Kiểm tra công vụ công chức
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ 4 Đ/c Vừ A Tiến
Giám đốc
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Kiểm tra công vụ công chức Kiểm tra công vụ công chức
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ 5 Đ/c Vừ A Tiến
Giám đốc
Làm việc tại cơ quan Họp Hội đồng xét tặng danh hiệu thầy thuốc nhân dân thầy thuốc ưu tú
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Kiểm tra công vụ công chức Kiểm tra công vụ công chức
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan dự Hội nghị họp bàn giải quyết vướng mắc trong công tác cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Thứ 6 Đ/c Vừ A Tiến
Giám đốc
Giao ban kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 8 Hội nghị Ban chấp hành đảng bộ Sở Nội vụ
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Giao ban kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 8 Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Giao ban kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 8 Hội nghị Ban chấp hành đảng bộ Sở Nội vụ
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Giao ban kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 8 Hội nghị Ban chấp hành đảng bộ Sở Nội vụ
Chủ nhật Đ/c Vừ A Tiến
Giám đốc
Đi công tác Hà Nội Đi công tác Hà Nội
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Kiểm tra công vụ công chức Kiểm tra công vụ công chức
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Dự khai mạc lớp Bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp Huyện Làm việc tại cơ quan
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Kiểm tra công vụ công chức Kiểm tra công vụ công chức
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Kiểm tra công vụ công chức Kiểm tra công vụ công chức
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến Giám đốc Làm việc tại cơ quan Họp Hội đồng xét tặng danh hiệu thầy thuốc nhân dân thầy thuốc ưu tú
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Kiểm tra công vụ công chức Kiểm tra công vụ công chức
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan dự Hội nghị họp bàn giải quyết vướng mắc trong công tác cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến Giám đốc Giao ban kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 8 Hội nghị Ban chấp hành đảng bộ Sở Nội vụ
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Giao ban kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 8 Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Giao ban kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 8 Hội nghị Ban chấp hành đảng bộ Sở Nội vụ
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Giao ban kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 8 Hội nghị Ban chấp hành đảng bộ Sở Nội vụ
Lãnh đạo Sáng Chiều
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến Giám đốc Đi công tác Hà Nội Đi công tác Hà Nội

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...