Lịch công tác tuần 30 của lãnh đạo Sở Nội vụ
(Tuần từ 25/07/2022 đến 31/07/2022)
Tuần
31
2022
Ngày Lãnh đạo Sáng Chiều
Thứ 2 Đ/c Vừ A Tiến
Giám đốc
Nghỉ phép Nghỉ phép
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Dự Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Dự Hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu toàn tỉnh nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệu sĩ làm việc tại cơ quan
Thứ 3 Đ/c Vừ A Tiến
Giám đốc
Nghỉ phép Nghỉ phép
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan làm việc tại cơ quan
Thứ 4 Đ/c Vừ A Tiến
Giám đốc
làm việc tại cơ quan làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan làm việc tại cơ quan
Thứ 5 Đ/c Vừ A Tiến
Giám đốc
làm việc tại cơ quan làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan Dự Hội nghị công tác cán bộ tỉnh
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan Dự Hội nghị công tác cán bộ tỉnh
Thứ 6 Đ/c Vừ A Tiến
Giám đốc
Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 cụm thi đua Sở Nội vụ các tỉnh miền núi Biên giới phía Bắc làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 cụm thi đua Sở Nội vụ các tỉnh miền núi Biên giới phía Bắc làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Thông báo Kết luận thanh tra tại Sở Y tế làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 cụm thi đua Sở Nội vụ các tỉnh miền núi Biên giới phía Bắc làm việc tại cơ quan
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến Giám đốc Nghỉ phép Nghỉ phép
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Dự Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Dự Hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu toàn tỉnh nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệu sĩ làm việc tại cơ quan
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến Giám đốc Nghỉ phép Nghỉ phép
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan làm việc tại cơ quan
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến Giám đốc làm việc tại cơ quan làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan làm việc tại cơ quan
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến Giám đốc làm việc tại cơ quan làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan Dự Hội nghị công tác cán bộ tỉnh
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan Dự Hội nghị công tác cán bộ tỉnh
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến Giám đốc Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 cụm thi đua Sở Nội vụ các tỉnh miền núi Biên giới phía Bắc làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 cụm thi đua Sở Nội vụ các tỉnh miền núi Biên giới phía Bắc làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Thông báo Kết luận thanh tra tại Sở Y tế làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 cụm thi đua Sở Nội vụ các tỉnh miền núi Biên giới phía Bắc làm việc tại cơ quan
Lãnh đạo Sáng Chiều
Lãnh đạo Sáng Chiều

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...