Lịch công tác tuần 20 của lãnh đạo Sở Nội vụ
(Tuần từ 16/05/2022 đến 22/05/2022)
Tuần
21
2022
Ngày Lãnh đạo Sáng Chiều
Thứ 2 Đ/c Vừ A Tiến
Giám đốc
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ 3 Đ/c Vừ A Tiến
Giám đốc
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ 4 Đ/c Vừ A Tiến
Giám đốc
Họp UBND tỉnh phiên họp tháng 5 Họp UBND tỉnh phiên họp tháng 5
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Dự Hội nghị triển khai nghị quyết 06 Dự Hội nghị triển khai nghị quyết 06
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Dự Hội nghị triển khai nghị quyết 06 Dự Hội nghị triển khai nghị quyết 06
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Dự Hội nghị triển khai nghị quyết 06 Dự Hội nghị triển khai nghị quyết 06
Thứ 5 Đ/c Vừ A Tiến
Giám đốc
Làm việc tại cơ quan Họp trực tuyến tham gia báo cáo sửa đổi quy định 105 về phân cấp quản lý và bổ nhiệm giới thiệu ứng cử
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Dự Đại hội chi bộ 01 Đảng bộ Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2022-2025
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Dự Hội nghị biểu dương, khen thưởng các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh Làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Dự Hội nghị Ban chấp hành Hội chữ thập đỏ tỉnh Hội nghị đánh giá 01 năm thực hiện kết luận số 01-KL/TW
Thứ 6 Đ/c Vừ A Tiến
Giám đốc
Đi công tác Phong Thổ Đi công tác Phong Thổ
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến Giám đốc Họp UBND tỉnh phiên họp tháng 5 Họp UBND tỉnh phiên họp tháng 5
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Dự Hội nghị triển khai nghị quyết 06 Dự Hội nghị triển khai nghị quyết 06
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Dự Hội nghị triển khai nghị quyết 06 Dự Hội nghị triển khai nghị quyết 06
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Dự Hội nghị triển khai nghị quyết 06 Dự Hội nghị triển khai nghị quyết 06
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến Giám đốc Làm việc tại cơ quan Họp trực tuyến tham gia báo cáo sửa đổi quy định 105 về phân cấp quản lý và bổ nhiệm giới thiệu ứng cử
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Dự Đại hội chi bộ 01 Đảng bộ Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2022-2025
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Dự Hội nghị biểu dương, khen thưởng các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh Làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Dự Hội nghị Ban chấp hành Hội chữ thập đỏ tỉnh Hội nghị đánh giá 01 năm thực hiện kết luận số 01-KL/TW
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến Giám đốc Đi công tác Phong Thổ Đi công tác Phong Thổ
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Lãnh đạo Sáng Chiều
Lãnh đạo Sáng Chiều

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...