Lịch công tác tuần 18 của lãnh đạo Sở Nội vụ
(Tuần từ 02/05/2022 đến 08/05/2022)
Tuần
19
2022
Ngày Lãnh đạo Sáng Chiều
Thứ 2 Đ/c Vừ A Tiến
Giám đốc
Nghỉ lễ 30/4, 01-5 Nghỉ lễ 30/4, 01-5
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Nghỉ lễ 30/4, 01-5 Nghỉ lễ 30/4, 01-5
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Nghỉ lễ 30/4, 01-5 Nghỉ lễ 30/4, 01-5
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Trực cơ quan Trực cơ quan
Thứ 3 Đ/c Vừ A Tiến
Giám đốc
Nghỉ lễ 30/4, 01-5 Nghỉ lễ 30/4, 01-5
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Nghỉ lễ 30/4, 01-5 Nghỉ lễ 30/4, 01-5
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Trực cơ quan Trực cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Nghỉ lễ 30/4, 01-5 Nghỉ lễ 30/4, 01-5
Thứ 4 Đ/c Vừ A Tiến
Giám đốc
Làm việc tại cơ quan họp trực tuyến rút kinh nghiệm tổ chức ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III, tuần Du lịch văn hóa Lai Châu năm 2022
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ 5 Đ/c Vừ A Tiến
Giám đốc
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ 6 Đ/c Vừ A Tiến
Giám đốc
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến Giám đốc Nghỉ lễ 30/4, 01-5 Nghỉ lễ 30/4, 01-5
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Nghỉ lễ 30/4, 01-5 Nghỉ lễ 30/4, 01-5
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Nghỉ lễ 30/4, 01-5 Nghỉ lễ 30/4, 01-5
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Trực cơ quan Trực cơ quan
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến Giám đốc Nghỉ lễ 30/4, 01-5 Nghỉ lễ 30/4, 01-5
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Nghỉ lễ 30/4, 01-5 Nghỉ lễ 30/4, 01-5
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Trực cơ quan Trực cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Nghỉ lễ 30/4, 01-5 Nghỉ lễ 30/4, 01-5
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến Giám đốc Làm việc tại cơ quan họp trực tuyến rút kinh nghiệm tổ chức ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III, tuần Du lịch văn hóa Lai Châu năm 2022
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Lãnh đạo Sáng Chiều
Lãnh đạo Sáng Chiều

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...