Lịch công tác tuần 16 của lãnh đạo Sở Nội vụ
(Tuần từ 18/04/2022 đến 24/04/2022)
Tuần
17
2022
Ngày Lãnh đạo Sáng Chiều
Thứ 2 Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Làm việc trực tuyến Làm việc trực tuyến
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan dự Họp Ban cán sự đảng UBND tỉnh
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan làm việc tại cơ quan
Thứ 3 Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Làm việc trực tuyến Làm việc trực tuyến
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc Dự Hội nghị quán triệt triển khai đề án 05-ĐA/TU làm việc tại cơ quan
Thứ 4 Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Làm việc trực tuyến Làm việc trực tuyến
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc Họp UBND tỉnh phiên họp tháng 4 làm việc tại cơ quan
Thứ 5 Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Làm việc trực tuyến Làm việc trực tuyến
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc Đi công tác Hà Nội Đi công tác Hà Nội
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai 2 chương trình mục tiêu quốc gia làm việc tại cơ quan
Thứ 6 Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Làm việc trực tuyến Làm việc trực tuyến
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc Đi công tác Hà Nội Đi công tác Hà Nội
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan làm việc tại cơ quan
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Làm việc trực tuyến Làm việc trực tuyến
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan dự Họp Ban cán sự đảng UBND tỉnh
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan làm việc tại cơ quan
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Làm việc trực tuyến Làm việc trực tuyến
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc Dự Hội nghị quán triệt triển khai đề án 05-ĐA/TU làm việc tại cơ quan
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Làm việc trực tuyến Làm việc trực tuyến
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc Họp UBND tỉnh phiên họp tháng 4 làm việc tại cơ quan
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Làm việc trực tuyến Làm việc trực tuyến
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc Đi công tác Hà Nội Đi công tác Hà Nội
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai 2 chương trình mục tiêu quốc gia làm việc tại cơ quan
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Làm việc trực tuyến Làm việc trực tuyến
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc Đi công tác Hà Nội Đi công tác Hà Nội
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan làm việc tại cơ quan
Lãnh đạo Sáng Chiều
Lãnh đạo Sáng Chiều

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...