Lịch công tác tuần 15 của lãnh đạo Sở Nội vụ
(Tuần từ 11/04/2022 đến 17/04/2022)
Tuần
16
2022
Ngày Lãnh đạo Sáng Chiều
Thứ 2 Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng vương Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng vương
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng vương Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng vương
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng vương Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng vương
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng vương Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng vương
Thứ 3 Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ 4 Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Làm việc trực tuyến Làm việc trực tuyến
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc Làm nhiệm vụ Hội đồng thi tuyển dụng công chức Làm nhiệm vụ Hội đồng thi tuyển dụng công chức
Thứ 5 Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Làm việc trực tuyến Làm việc trực tuyến
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc Làm nhiệm vụ Hội đồng thi tuyển dụng công chức Làm nhiệm vụ Hội đồng thi tuyển dụng công chức
Thứ 6 Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Làm việc trực tuyến Làm việc trực tuyến
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc Làm nhiệm vụ Hội đồng thi tuyển dụng công chức Làm nhiệm vụ Hội đồng thi tuyển dụng công chức
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng vương Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng vương
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng vương Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng vương
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng vương Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng vương
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng vương Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng vương
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Làm việc trực tuyến Làm việc trực tuyến
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc Làm nhiệm vụ Hội đồng thi tuyển dụng công chức Làm nhiệm vụ Hội đồng thi tuyển dụng công chức
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Làm việc trực tuyến Làm việc trực tuyến
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc Làm nhiệm vụ Hội đồng thi tuyển dụng công chức Làm nhiệm vụ Hội đồng thi tuyển dụng công chức
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Làm việc trực tuyến Làm việc trực tuyến
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc Làm nhiệm vụ Hội đồng thi tuyển dụng công chức Làm nhiệm vụ Hội đồng thi tuyển dụng công chức
Lãnh đạo Sáng Chiều
Lãnh đạo Sáng Chiều

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...