Lịch công tác tuần 09 của lãnh đạo Sở Nội vụ
(Tuần từ 28/02/2022 đến 06/03/2022)
Tuần
10
2022
Ngày Lãnh đạo Sáng Chiều
Thứ 2 Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Công tác Hà Nội Công tác Hà Nội
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc Tham gia Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu Tham gia Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu
Thứ 3 Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Tham gia Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu Tham gia Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc Tham gia Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu Tham gia Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu
Thứ 4 Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Dự buổi Làm việc của Chủ tịch tỉnh với các ngành về đề nghị của Hội người cao tuổi Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Đi công tác tại tỉnh Yên Bái Đi công tác tại tỉnh Yên Bái
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ 5 Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Làm việc tại cơ quan Họp Ban cán sự đảng
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Đi công tác tại tỉnh Yên Bái Đi công tác tại tỉnh Yên Bái
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ 6 Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Dự Hội nghị triển khai công tác năm 2022 các đơn vị Nội vụ, thanh tra, ngoại vụ, VP UBND tỉnh Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Dự Hội nghị triển khai công tác năm 2022 các đơn vị Nội vụ, thanh tra, ngoại vụ, VP UBND tỉnh Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc Dự Hội nghị triển khai công tác năm 2022 các đơn vị Nội vụ, thanh tra, ngoại vụ, VP UBND tỉnh Làm việc tại cơ quan
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Công tác Hà Nội Công tác Hà Nội
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc Tham gia Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu Tham gia Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Tham gia Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu Tham gia Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc Tham gia Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu Tham gia Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Dự buổi Làm việc của Chủ tịch tỉnh với các ngành về đề nghị của Hội người cao tuổi Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Đi công tác tại tỉnh Yên Bái Đi công tác tại tỉnh Yên Bái
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Làm việc tại cơ quan Họp Ban cán sự đảng
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Đi công tác tại tỉnh Yên Bái Đi công tác tại tỉnh Yên Bái
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Dự Hội nghị triển khai công tác năm 2022 các đơn vị Nội vụ, thanh tra, ngoại vụ, VP UBND tỉnh Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Dự Hội nghị triển khai công tác năm 2022 các đơn vị Nội vụ, thanh tra, ngoại vụ, VP UBND tỉnh Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc Dự Hội nghị triển khai công tác năm 2022 các đơn vị Nội vụ, thanh tra, ngoại vụ, VP UBND tỉnh Làm việc tại cơ quan
Lãnh đạo Sáng Chiều
Lãnh đạo Sáng Chiều

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...