Lịch công tác tuần 08 của lãnh đạo Sở Nội vụ
(Tuần từ 21/02/2022 đến 27/02/2022)
Tuần
9
2022
Ngày Lãnh đạo Sáng Chiều
Thứ 2 Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Làm việc tại cơ quan Dự cuộc họp của Chủ tịch tỉnh với một số đơn vị về cơ sở pháp lý thành lập khu Kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc tham gia buổi Làm việc của UBND tỉnh với đoàn công tác của trường ĐH Kinh tế quốc dân Làm việc tại cơ quan
Thứ 3 Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Dự họp UBND tỉnh phiên họp tháng 2 Dự họp UBND tỉnh phiên họp tháng 2
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ 4 Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ 5 Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Dự Hội nghị trực tuyến chương trình công tác của Tổng Bí thư chúc mừng ngành Y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/2022 Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc Dự Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022 Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 của các sở ngành khối kinh tế
Thứ 6 Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Làm việc tại cơ quan Dự cuộc họp của Chủ tịch tỉnh với một số đơn vị về cơ sở pháp lý thành lập khu Kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc tham gia buổi Làm việc của UBND tỉnh với đoàn công tác của trường ĐH Kinh tế quốc dân Làm việc tại cơ quan
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Dự họp UBND tỉnh phiên họp tháng 2 Dự họp UBND tỉnh phiên họp tháng 2
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Dự Hội nghị trực tuyến chương trình công tác của Tổng Bí thư chúc mừng ngành Y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/2022 Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc Dự Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022 Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 của các sở ngành khối kinh tế
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Lãnh đạo Sáng Chiều
Lãnh đạo Sáng Chiều

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...