Lịch công tác tuần 07 của lãnh đạo Sở Nội vụ
(Tuần từ 14/02/2022 đến 20/02/2022)
Tuần
8
2022
Ngày Lãnh đạo Sáng Chiều
Thứ 2 Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Làm việc tại cơ quan Họp lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 lĩnh vực Văn hóa xã hội
Thứ 3 Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ 4 Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc với Chủ tịch tỉnh về bố trí chuyển xếp ngạch, xếp lương viên chức chuyên ngành Thông tin truyền thông
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 khối Nông nghiệp Làm việc với Chủ tịch tỉnh về bố trí chuyển xếp ngạch, xếp lương viên chức chuyên ngành Thông tin truyền thông
16h: Dự hội nghị công tác cán bộ tại sở Tư pháp
Thứ 5 Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ 6 Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Dự Hội nghị toàn tỉnh về công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2022 Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Họp tổ giúp việc Chấm điểm chỉ số CCHC của các sở ban ngành Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc Dự Hội nghị toàn tỉnh về công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2022 Làm việc tại cơ quan
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Làm việc tại cơ quan Họp lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 lĩnh vực Văn hóa xã hội
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc với Chủ tịch tỉnh về bố trí chuyển xếp ngạch, xếp lương viên chức chuyên ngành Thông tin truyền thông
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 khối Nông nghiệp Làm việc với Chủ tịch tỉnh về bố trí chuyển xếp ngạch, xếp lương viên chức chuyên ngành Thông tin truyền thông 16h: Dự hội nghị công tác cán bộ tại sở Tư pháp
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Dự Hội nghị toàn tỉnh về công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2022 Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Họp tổ giúp việc Chấm điểm chỉ số CCHC của các sở ban ngành Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc Dự Hội nghị toàn tỉnh về công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2022 Làm việc tại cơ quan
Lãnh đạo Sáng Chiều
Lãnh đạo Sáng Chiều

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...