Lịch công tác tuần 05 của lãnh đạo Sở (từ 30/01 -> 05/02/23)
(Tuần từ 30/01/2023 đến 05/02/2023)
Tuần
5
2023
Ngày Lãnh đạo Sáng Chiều
Thứ 2 Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc - 14h00': Họp Ban Cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh
- Địa điểm: Phòng họp số3,tầng 3,Văn phòng UBND tỉnh
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc
Thứ 3 Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc
Thứ 4 Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc
Thứ 5 Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc - 8h00': Dự phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2023 trực tuyến với địa phương về tình hình kình tế - xã hội
- Địa điểm: Phòng họp số 10, Trung tâm Hội nghị 0 Văn hoá tỉnh
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc
Thứ 6 Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc - 14h00': Tham dự họp Phiên thứ ba của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
- Địa điểm: Phòng họp số 10 -Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh Lai Châu.
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc - 14h00': Tham dự họp Phiên thứ ba của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
- Địa điểm: Phòng họp số 10 -Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh Lai Châu.
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc - 14h00': Họp Ban Cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh - Địa điểm: Phòng họp số3,tầng 3,Văn phòng UBND tỉnh
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc - 8h00': Dự phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2023 trực tuyến với địa phương về tình hình kình tế - xã hội - Địa điểm: Phòng họp số 10, Trung tâm Hội nghị 0 Văn hoá tỉnh
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc - 14h00': Tham dự họp Phiên thứ ba của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ - Địa điểm: Phòng họp số 10 -Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh Lai Châu.
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc - 14h00': Tham dự họp Phiên thứ ba của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ - Địa điểm: Phòng họp số 10 -Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh Lai Châu.
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc
Lãnh đạo Sáng Chiều
Lãnh đạo Sáng Chiều

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...