Lịch công tác tuần 04 của lãnh đạo Sở Nội vụ
(Tuần từ 24/01/2022 đến 30/01/2022)
Tuần
5
2022
Ngày Lãnh đạo Sáng Chiều
Thứ 2 Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc Dự Hội nghị Báo cáo viên Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Dự họp Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh
Thứ 3 Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Hội nghị công tác cán bộ tại Sở Nội vụ Họp lãnh đạo Ban tổ chức tỉnh ủy
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Hội nghị công tác cán bộ Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc Hội nghị công tác cán bộ Làm việc tại cơ quan
Thứ 4 Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Làm việc tại cơ quan Họp Ban cán sự đảng UBND tỉnh
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
19h30: dự lễ ra mắt chương trình chắp cánh tương lai cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Thứ 5 Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Làm việc tại cơ quan Dự Hội nghị Ban chấp hành đảng bộ lần thứ tám
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ 6 Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Tham dự lễ dâng hoa, dâng hương của Tỉnh ủy nhân dịp tết nguyên đán năm 2022 Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc Dự Hội nghị Báo cáo viên Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Dự họp Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Hội nghị công tác cán bộ tại Sở Nội vụ Họp lãnh đạo Ban tổ chức tỉnh ủy
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Hội nghị công tác cán bộ Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc Hội nghị công tác cán bộ Làm việc tại cơ quan
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Làm việc tại cơ quan Họp Ban cán sự đảng UBND tỉnh
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan 19h30: dự lễ ra mắt chương trình chắp cánh tương lai cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Làm việc tại cơ quan Dự Hội nghị Ban chấp hành đảng bộ lần thứ tám
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Tham dự lễ dâng hoa, dâng hương của Tỉnh ủy nhân dịp tết nguyên đán năm 2022 Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Lãnh đạo Sáng Chiều
Lãnh đạo Sáng Chiều

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...