Lịch công tác tuần 01 của lãnh đạo Sở (từ 02/01 -> 08/01/23)
(Tuần từ 02/01/2023 đến 08/01/2023)
Tuần
1
2023
Ngày Lãnh đạo Sáng Chiều
Thứ 2 Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc
Thứ 3 Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc - 13h30': Dự Hội nghị quán triệt, triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chuyên đề năm 2023
- Địa điểm: Hội trường lớn Trung tâm hội nghị
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc - 13h30': Dự Hội nghị quán triệt, triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chuyên đề năm 2023
- Địa điểm: Hội trường lớn Trung tâm hội nghị
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc Giảng chuyên đề một số nội dung cơ bản về công tác thi đua khen thương tại lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 2021-2023 - 13h30': Dự Hội nghị quán triệt, triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chuyên đề năm 2023
- Địa điểm: Hội trường số 01, tầng 3, Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc - Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương tổng kết công tác năm 2022 và triển khai Kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội Khóa XV về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023
- Địa điểm:Phòng họp số 10, Trung tâm Hội nghị-Văn hóa tỉnh
- 13h30': Dự Hội nghị quán triệt, triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chuyên đề năm 2023
- Địa điểm: Hội trường lớn Trung tâm hội nghị
Thứ 4 Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc - 8h00': Dự phiên họp thư hai mươi tư của Thường trực HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
- Địa điểm: Phòng họp số 01 (Phòng 401), tầng 4, nhà B, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc
Thứ 5 Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc - 8h00': Họp UBND phiên tháng 01 năm 2023
- Địa điểm: Phòng họp số 10 - Trung tâm Hội nghị văn hóa tỉnh
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Đi công tác Đi công tác
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc
Thứ 6 Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc - 14h00': Dự hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
- Địa điểm: Phòng họp A3, tầng 3, Trung tâm Hội nghị tỉnh
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Đi công tác Đi công tác
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc - 14h00': Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Sở Văn hóa thể thao và Du lịch.
- Địa điểm: Hội trường tầng 3, khách sạn Mường Thanh
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc
Thứ 7 Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc - 8h00': Dự kỷ niệm 60 năm thành lập Ngân hàng Lai Châu và Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023
- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị văn hóa tỉnh
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc - 13h30': Dự Hội nghị quán triệt, triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chuyên đề năm 2023 - Địa điểm: Hội trường lớn Trung tâm hội nghị
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc - 13h30': Dự Hội nghị quán triệt, triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chuyên đề năm 2023 - Địa điểm: Hội trường lớn Trung tâm hội nghị
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc Giảng chuyên đề một số nội dung cơ bản về công tác thi đua khen thương tại lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 2021-2023 - 13h30': Dự Hội nghị quán triệt, triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chuyên đề năm 2023 - Địa điểm: Hội trường số 01, tầng 3, Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc - Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương tổng kết công tác năm 2022 và triển khai Kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội Khóa XV về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 - Địa điểm:Phòng họp số 10, Trung tâm Hội nghị-Văn hóa tỉnh - 13h30': Dự Hội nghị quán triệt, triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chuyên đề năm 2023 - Địa điểm: Hội trường lớn Trung tâm hội nghị
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc - 8h00': Dự phiên họp thư hai mươi tư của Thường trực HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 - Địa điểm: Phòng họp số 01 (Phòng 401), tầng 4, nhà B, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc - 8h00': Họp UBND phiên tháng 01 năm 2023 - Địa điểm: Phòng họp số 10 - Trung tâm Hội nghị văn hóa tỉnh
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Đi công tác Đi công tác
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc - 14h00': Dự hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh - Địa điểm: Phòng họp A3, tầng 3, Trung tâm Hội nghị tỉnh
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Đi công tác Đi công tác
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc - 14h00': Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Sở Văn hóa thể thao và Du lịch. - Địa điểm: Hội trường tầng 3, khách sạn Mường Thanh
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc - 8h00': Dự kỷ niệm 60 năm thành lập Ngân hàng Lai Châu và Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023 - Địa điểm: Trung tâm Hội nghị văn hóa tỉnh
Lãnh đạo Sáng Chiều

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...