Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 52 năm 2019
(Tuần từ 23/12/2019 đến 29/12/2019)
Tuần
52
2019
Ngày Lãnh đạo Sáng Chiều
Thứ 2 Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành
- Phó Giám đốc
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng
- Phó Giám đốc
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ 3 Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Làm việc tại cơ quan 14 giờ 00 phút: Họp Ban Cán sự UBND tỉnh về kiểm điểm đánh giá Tổ chức, cá nhân thuộc diện quản lý theo thẩm quyền
Đ/c Nguyễn Văn Thành
- Phó Giám đốc
8 giờ 00 phút: Dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tư pháp năm 2020 Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng
- Phó Giám đốc
Dự Tổng kết công tác TĐKT Sở Nội vụ các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc tại Điện Biên Dự Tổng kết công tác TĐKT Sở Nội vụ các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc tại Điện Biên
Thứ 4 Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc 8h 00 phút: Tiếp công dân 14 giờ 00 phút: Tiếp công dân
Đ/c Nguyễn Văn Thành
- Phó Giám đốc
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng
- Phó Giám đốc
Dự Tổng kết công tác TĐKT Sở Nội vụ các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc tại Điện Biên Dự Tổng kết công tác TĐKT Sở Nội vụ các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc tại Điện Biên
Thứ 5 Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc 8h, 30 phút: Làm việc với Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Hà Nội Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành
- Phó Giám đốc
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng
- Phó Giám đốc
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ 6 Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc 8 giờ 00 phút: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2020 ngành Nội vụ Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành
- Phó Giám đốc
8 giờ 00 phút: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2020 ngành Nội vụ Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng
- Phó Giám đốc
8 giờ 00 phút: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2020 ngành Nội vụ Làm việc tại cơ quan
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Làm việc tại cơ quan 14 giờ 00 phút: Họp Ban Cán sự UBND tỉnh về kiểm điểm đánh giá Tổ chức, cá nhân thuộc diện quản lý theo thẩm quyền
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc 8 giờ 00 phút: Dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tư pháp năm 2020 Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc Dự Tổng kết công tác TĐKT Sở Nội vụ các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc tại Điện Biên Dự Tổng kết công tác TĐKT Sở Nội vụ các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc tại Điện Biên
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc 8h 00 phút: Tiếp công dân 14 giờ 00 phút: Tiếp công dân
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc Dự Tổng kết công tác TĐKT Sở Nội vụ các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc tại Điện Biên Dự Tổng kết công tác TĐKT Sở Nội vụ các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc tại Điện Biên
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc 8h, 30 phút: Làm việc với Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Hà Nội Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc 8 giờ 00 phút: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2020 ngành Nội vụ Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc 8 giờ 00 phút: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2020 ngành Nội vụ Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc 8 giờ 00 phút: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2020 ngành Nội vụ Làm việc tại cơ quan
Lãnh đạo Sáng Chiều
Lãnh đạo Sáng Chiều

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...