Lịch công tác lãnh đạo sở tuần 50/2021
(Tuần từ 13/12/2021 đến 19/12/2021)
Tuần
51
2021
Ngày Lãnh đạo Sáng Chiều
Thứ 2 Vừ A Tiến Làm việc tại cơ quan Dự tổng kết công tác quân sự quốc phòng địa phương
Nguyễn Văn Thành Đi công tác Hà Nội Đi công tác Hà Nội
Mạc Quang Dũng Làm việc tại cơ quan Dự Hội thảo Đề án tôn giáo
Thứ 3 Vừ A Tiến Làm việc tại cơ quan Dự họp BTC ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc
Nguyễn Văn Thành Đi công tác Hà Nội Đi công tác Hà Nội
Mạc Quang Dũng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ 4 Vừ A Tiến Dự hội nghị giao kế hoạch phát triển KTXH, Dự toán NSNN, kế hoạch đầu tư công 14h: Họp hội đồng sáng kiến kinh nghiệm và thi đua khen thưởng năm 2021 của Sở Nội vụ
Nguyễn Văn Thành làm việc tại cơ quan 14h: Họp hội đồng sáng kiến kinh nghiệm và thi đua khen thưởng năm 2021 của Sở Nội vụ
Mạc Quang Dũng làm việc tại cơ quan 14h: Họp hội đồng sáng kiến kinh nghiệm và thi đua khen thưởng năm 2021 của Sở Nội vụ
16h30: Dự công bố các quyết định về công tác cán bộ
Thứ 5 Vừ A Tiến Làm việc tại cơ quan
Làm việc tại cơ quan
Nguyễn Văn Thành Dự kỳ họp thứ tư HĐND thành phố Lai Châu Dự kỳ họp thứ tư HĐND thành phố Lai Châu
Mạc Quang Dũng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ 6 Vừ A Tiến Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Nguyễn Văn Thành Dự kỳ họp thứ tư HĐND thành phố Lai Châu Dự kỳ họp thứ tư HĐND thành phố Lai Châu
Mạc Quang Dũng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Lãnh đạo Sáng Chiều
Vừ A Tiến Làm việc tại cơ quan Dự tổng kết công tác quân sự quốc phòng địa phương
Nguyễn Văn Thành Đi công tác Hà Nội Đi công tác Hà Nội
Mạc Quang Dũng Làm việc tại cơ quan Dự Hội thảo Đề án tôn giáo
Lãnh đạo Sáng Chiều
Vừ A Tiến Làm việc tại cơ quan Dự họp BTC ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc
Nguyễn Văn Thành Đi công tác Hà Nội Đi công tác Hà Nội
Mạc Quang Dũng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Lãnh đạo Sáng Chiều
Vừ A Tiến Dự hội nghị giao kế hoạch phát triển KTXH, Dự toán NSNN, kế hoạch đầu tư công 14h: Họp hội đồng sáng kiến kinh nghiệm và thi đua khen thưởng năm 2021 của Sở Nội vụ
Nguyễn Văn Thành làm việc tại cơ quan 14h: Họp hội đồng sáng kiến kinh nghiệm và thi đua khen thưởng năm 2021 của Sở Nội vụ
Mạc Quang Dũng làm việc tại cơ quan 14h: Họp hội đồng sáng kiến kinh nghiệm và thi đua khen thưởng năm 2021 của Sở Nội vụ 16h30: Dự công bố các quyết định về công tác cán bộ
Lãnh đạo Sáng Chiều
Vừ A Tiến Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Nguyễn Văn Thành Dự kỳ họp thứ tư HĐND thành phố Lai Châu Dự kỳ họp thứ tư HĐND thành phố Lai Châu
Mạc Quang Dũng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Lãnh đạo Sáng Chiều
Vừ A Tiến Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Nguyễn Văn Thành Dự kỳ họp thứ tư HĐND thành phố Lai Châu Dự kỳ họp thứ tư HĐND thành phố Lai Châu
Mạc Quang Dũng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Lãnh đạo Sáng Chiều
Lãnh đạo Sáng Chiều

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...