Lịch công tác của lãnh đạo Sở tuần 28/2022
(Tuần từ 11/07/2022 đến 17/07/2022)
Tuần
29
2022
Ngày Lãnh đạo Sáng Chiều
Thứ 2 Vừ A Tiến
Giám đốc Sở
Đ/c Nguyễn Văn Thành
Phó Giám đốc
Đ/c Mạc Quang Dũng
Phó Giám đốc
Dự Đại hội Đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Dự Sơ kết tổng duyệt chương rình Đại hội TDTT tỉnh lần thứ V
Đ/c Trần Việt Thắng
Phó Giám đốc
Thứ 3 Vừ A Tiến
Giám đốc Sở
Đ/c Nguyễn Văn Thành
Phó Giám đốc
Đ/c Mạc Quang Dũng
Phó Giám đốc
Đ/c Trần Việt Thắng
Phó Giám đốc
Thứ 4 Vừ A Tiến
Giám đốc Sở
Đ/c Nguyễn Văn Thành
Phó Giám đốc
Thẩm tra các Nội dung trình kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026
Đ/c Mạc Quang Dũng
Phó Giám đốc
Dự Tổng duyệt tổng duyệt chương rình Đại hội TDTT tỉnh lần thứ V
Đ/c Trần Việt Thắng
Phó Giám đốc
Dự Hội nghị Giao ban công tác hội quần chúng 6 tháng đầu năm 2022
Thứ 5 Vừ A Tiến
Giám đốc Sở
Họp ban cán sự Đảng UBND tỉnh
Đ/c Nguyễn Văn Thành
Phó Giám đốc
Dự Hội nghị Sơ kết Hội Cựu Thanh niên xung phong; Tuyên dương tập thể, Hội viên làm kinh tế giỏi
Đ/c Mạc Quang Dũng
Phó Giám đốc
Công tác tại Phong Thổ
Đ/c Trần Việt Thắng
Phó Giám đốc
Thứ 6 Vừ A Tiến
Giám đốc Sở
Họp về CT DTPT Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
Đ/c Nguyễn Văn Thành
Phó Giám đốc
Dự Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2022 Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
Đ/c Mạc Quang Dũng
Phó Giám đốc
Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
Đ/c Trần Việt Thắng
Phó Giám đốc
Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
Lãnh đạo Sáng Chiều
Vừ A Tiến Giám đốc Sở
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Dự Đại hội Đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Dự Sơ kết tổng duyệt chương rình Đại hội TDTT tỉnh lần thứ V
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc
Lãnh đạo Sáng Chiều
Vừ A Tiến Giám đốc Sở
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc
Lãnh đạo Sáng Chiều
Vừ A Tiến Giám đốc Sở
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Thẩm tra các Nội dung trình kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Dự Tổng duyệt tổng duyệt chương rình Đại hội TDTT tỉnh lần thứ V
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Dự Hội nghị Giao ban công tác hội quần chúng 6 tháng đầu năm 2022
Lãnh đạo Sáng Chiều
Vừ A Tiến Giám đốc Sở Họp ban cán sự Đảng UBND tỉnh
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Dự Hội nghị Sơ kết Hội Cựu Thanh niên xung phong; Tuyên dương tập thể, Hội viên làm kinh tế giỏi
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Công tác tại Phong Thổ
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc
Lãnh đạo Sáng Chiều
Vừ A Tiến Giám đốc Sở Họp về CT DTPT Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Dự Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2022 Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
Lãnh đạo Sáng Chiều
Lãnh đạo Sáng Chiều

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...