582 Người đang Online
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 383/SNV-CCVC Hướng dẫn Về việc chuyển xếp vào ngạch công chức, hạng chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với công chức, viên chức 1214 30/03/2017
2 369/SNV-CCHC V/v tham gia vào Dự thảo Kế hoạch Nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (Par index) tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2020 91 27/03/2017
3 370/SNV-CCHC V/v tham gia góp ý vào dự thảo Đề án Thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Lai Châu 322 27/03/2017
4 176/QĐ-SNV Phê duyệt phương án và mẫu phiếu điều tra xác định chỉ số CCHC năm 2016 của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu 51 07/03/2017
5 306/KH-UBND Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2017 202 28/02/2017
6 21/SNV-CCHC Về việc tham gia góp ý vào dự thảo Đề án nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền CCHC tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2020 114 09/01/2017
7 28/KH-UBND Kế hoạch xác định Chỉ số CCHC năm 2016 của UBND tỉnh Lai Châu 131 09/01/2017
8 Văn bản hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh 283 09/01/2017
9 72/TB-HĐTNNCC Thông báo điểm thi nâng ngạch công chức tỉnh Lai Châu năm 2016 286 30/12/2016
10 1806/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt kế hoạch CCHC nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2017 228 21/12/2016
11 1869/BC-SNV Báo cáo tình hình thực hiện công tác CCHC năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 213 02/12/2016
12 1852/SNV-CCHC Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 147 28/11/2016
13 Biểu mẫu báo cáo công tác Đào tạo theo Công văn 1813/SNV-CCVC 134 23/11/2016
14 1802/TB-SNV Thông báo kết quả trúng tuyển sinh vào đại học hệ cử tuyển chuyên ngành y đa khoa 542 22/11/2016
15 2360/UBND-NC Về việc triển khai một số nhiệm vụ cải cách hành chính 69 22/11/2016

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...