Ban Chỉ đạo CCHC Chính phủ kiểm tra chương trình xây dựng nông thôn mới và công tác CCHC tại tỉnh Lai Châu

Thang

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật  về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016

Thang

Hội nghị Công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2015

Thang

Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV  và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Thang

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thang

Giám sát triển khai, thực hiện Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức

Thang

Ngày 29/02/2016, Ủy ban bầu cử tỉnh Lai Châu đã ban hành Quyết định số 13/QĐ-UBBC về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016-2021, gồm 13 đơn vị bầu cử, trong đó: 

Thang

Hội nghị triển khai Luật Tổ chức chính quyền địa phương, nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Thang

Hội nghị hướng dẫn sinh hoạt đạo Tin lành theo Quy định của Pháp luật Năm 2016

Thang

Đánh giá kết quả thực hiện dự án 513 và triển khai công tác bầu cử

Thang
482 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...