613 Người đang Online
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 995/QĐ-UBND QĐ Ban hành quy định quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu 1228 29/08/2018
2 1291/KH-UBND Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2018-2019 2031 24/08/2018
3 985/TB-SNV TB Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2018-2019 1543 24/08/2018
4 Tài liệu Hội thi Dân vận khéo 144 23/08/2018
5 285/SNV-CCHC V/v hoạt động của Trang thông tin điện tử Cải cách hành chính tỉnh Lai Châu 159 05/04/2018
6 332/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh sách công chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2008 662 05/04/2018
7 125/TB-SNV TB công nhận kết quả trúng tuyển công chức huyện Nậm Nhùn năm 2017 668 21/02/2018
8 123/TB-SNV TB kết quả trúng tuyển viên chức ngành Y tế tỉnh Lai Châu năm 2017 (Đối với vị trí Bác sỹ) 284 21/02/2018
9 124/TB-SNV Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức ngành Y tế tỉnh Lai Châu năm 2017 (Đối với viên chức chuyên môn) 382 21/02/2018
10 148/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức huyện Nậm Nhùn năm 2017 179 08/02/2018
11 146/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức ngành Y tế tỉnh Lai Châu năm 2017 (đối với vị trí bác sỹ) 163 08/02/2018
12 147/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức ngành Y tế tỉnh Lai Châu năm 2017 (Đối với viên chức chuyên môn) 527 08/02/2018
13 1482/SNV-TCBC Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 14 28/01/2018
14 86/QĐ-UBND Kiện toàn Hội đồng thẩm định và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định xác định kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm của của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố 44 26/01/2018
15 43/TB-SNV TB kết quả xét tuyển công chức huyện Nậm Nhùn năm 2017 757 19/01/2018

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...