345 Người đang Online
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 1675/TB-SNV TB danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển công chức huyện Nậm Nhùn 2017 1277 20/11/2017
2 63/TB-HĐXT TB Danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển công chức huyện Nậm Nhùn năm 2017 767 20/11/2017
3 62/TB-HĐXT TB kết quả xét tuyển công chức đối với sinh viên cử tuyển; xét tuyển công chức các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ; UBND các huyện: Sìn Hồ, Than Uyên Tam Đường năm 2017 951 14/11/2017
4 55/TB-HĐXT TB thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn xét tuyển viên chức ngành y tế năm 2017 (đối với vị trí bác sỹ) 730 08/11/2017
5 56/TB-HĐXT TB thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn xét tuyển viên chức ngành y tế năm 2017 1163 08/11/2017
6 1590/SNV-CCHC Vv lập danh sách người dân, tổ chức phục vụ điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng quốc gia năm 2017 167 31/10/2017
7 1582/TB-SNV Thông báo danh sách thi sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức ngành y tế năm 2017 2450 30/10/2017
8 1583/TB-SNV TB danh sách thi sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức ngành y tế năm 2017 đối với vị trí bác sỹ 433 30/10/2017
9 43/TB-HĐXT Thông báo lệ phí tuyển dụng, thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn xét tuyển công chức đối với sinh viên cử tuyển; xét tuyển công chức các sở; Xây dựng, Tài nguyên & Môi trường, Nội vụ; UBND các huyện: Sìn Hồ, Than Uyên, Tam Đường năm 2017 726 24/10/2017
10 1525/TB-SNV Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức đối với sinh viên cử tuyển; xét tuyển công chức các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ; UBND các huyện: Sìn Hồ, Than Uyên, Tam đường năm 2017 786 18/10/2017
11 1494/TB-SNV TB danh mục tài liệu kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức ngành Y tế năm 2017 1910 11/10/2017
12 1407/SNV-CCHC Về việc tham gia dự thảo Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2018 237 15/09/2017
13 1360/TB-SNV Thông báo xét tuyển viên chức ngành y tế, tỉnh Lai Châu năm 2017 2620 05/09/2017
14 1360/TB-SNV Thông báo xét tuyển viên chức ngành y tế, tỉnh Lai Châu năm 2017 618 05/09/2017
15 1365/TB-SNV Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018 3452 05/09/2017

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...