380 Người đang Online
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 1335/TB-SNV Thông báo kết quả phúc khảo xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu năm học 2017-2018 2298 29/08/2017
2 1331/TB-SNV Thông báo xét tuyển công chức huyện Nậm Nhùn năm 2017 2400 28/08/2017
3 1601/KH-UBND Kế hoạch xét tuyển viên chức ngành y tế, tỉnh Lai Châu năm 2017 1536 28/08/2017
4 1576/KH-UBND Kế hoạch xét tuyển công chức huyện Nậm Nhùn năm 2017 681 24/08/2017
5 1284/TB-SNV Thông báo xét tuyển viên chức ngành y tế, tỉnh Lai Châu năm 2017 1055 16/08/2017
6 1238/TB-SNV TB kết quả kiểm tra, sát hạch viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu năm học 2017-2018 13326 14/08/2017
7 1502/KH-UBND Kế hoạch xét tuyển viên chức ngành y tế, tỉnh Lai Châu năm 2017 1648 11/08/2017
8 1217/SNV-CCHC Về việc tham gia góp ý vào Quy chế quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin lên Trang thông tin điện tử CCHC tỉnh Lai Châu 107 10/08/2017
9 1217/SNV-CCHC Về việc tham gia góp ý vào Quy chế quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin lên Trang thông tin điện tử CCHC tỉnh Lai Châu 38 10/08/2017
10 09/TB-BTCHT TB chương trình Hội thi tìm hiểu CCHC nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2017 139 24/07/2017
11 06/TB-BTCHT TB sửa đổi, bổ sung Thể lệ Hội thi tìm hiểu CCHC tỉnh Lai Châu năm 2017 168 11/07/2017
12 1072/TB-SNV TB danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức ngành Giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018 5568 11/07/2017
13 27/TB-HĐXT TB thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch viên chức ngành Giáo dục và đào tạo năm học 2017 - 2018 2335 07/07/2017
14 05/TB-BTCHT TB về việc họp phổ biến thể lệ và bốc thăm số thứ tự thi Hội thi tìm hiểu CCHC tỉnh Lai Châu năm 2017 156 05/07/2017
15 1009/TB-SNV TB nội dung, hình thức kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018 3461 03/07/2017

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...