545 Người đang Online
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 52/TB-HDDXT TB danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự phỏng vấn vòng 2; thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển; mức thu phí xét tuyển công chức công chức, viên chức đối với sinh viên cử tuyển năm 2019 1284 16/07/2019
2 44/TB-HĐXT Thông báo danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển công chức, viên chức đối với sinh viên cử tuyển năm 2019 639 08/07/2019
3 35/TB-UBND TB thay đổi địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính 44 26/06/2019
4 642/SNV-TCBC Xin ý kiến góp ý dự thảo bãi bỏ Nghị quyết 120/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu 117 24/05/2019
5 553/SNV-XDCQ Về việc xin ý kiến góp ý về dự thảo Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp hàng tháng và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu 219 09/05/2019
6 464/TB-SNV Thông báo: Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2019-2020 1365 19/04/2019
7 446/TB-SNV TB: Xét tuyển công chức, viên chức đối với sinh viên cử tuyển năm 2019 725 16/04/2019
8 23/TB-BKHĐT Thông báo: Tuyển dụng công chức năm 2019 của Tổng cục thống kê 492 03/04/2019
9 22/TB-HĐKTSH TB: Thông báo danh mục tài liệu xét chuyển viên chức thành công chức; công chức cấp xã thành công chức cấp huyện năm 2019 387 26/03/2019
10 20/TB-HĐKTSH TB: thời gian, địa điểm phỏng vấn xét chuyển viên chức thành công chức 336 25/03/2019
11 277/BC-SNV BC tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019 tại tỉnh Lai Châu 37 14/03/2019
12 277/BC-SNV BC tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019 tại tỉnh Lai Châu 22 14/03/2019
13 212/SNV-TCBC Xin ý kiến góp ý dự thảo dự thảo quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châuv/v: 116 28/02/2019
14 42/SNV-TCBC V/v: Tham gia ý kiến dự thảo văn bản Quy phạm pháp luật 87 11/01/2019
15 1482/SNV-TCBC Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 244 28/12/2018

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...