344 Người đang Online
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 101/TB-HĐTTHVC TB danh mục văn bản ôn tập dự thi thăng hạng viên chức chuyên ngành Y tế năm 2018 178 09/11/2018
2 1365/QĐ-UBND Danh sách viên chức đủ điều kiện dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế năm 2018 333 02/11/2018
3 98/TB-HĐTTHVC Thông báo về nội dung, thời gian, địa điểm thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế năm 2018 175 02/11/2018
4 78/TB-HĐXT TB nội dung, hình thức kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2018-2019 12 23/10/2018
5 1179/TB-SNV TB danh sách thi sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2018-2019 542 18/10/2018
6 76/TB-HĐXT TB thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển; mức thu phí xét tuyển viên chức ngành Giáo dục đào tạo năm học 2018-2019 194 18/10/2018
7 1072/SNV-CCVTLT Xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 01/2014/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 của UBND tỉnh Lai Châu 497 20/09/2018
8 995/QĐ-UBND QĐ Ban hành quy định quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu 1192 29/08/2018
9 1291/KH-UBND Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2018-2019 2023 24/08/2018
10 985/TB-SNV TB Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2018-2019 1534 24/08/2018
11 Tài liệu Hội thi Dân vận khéo 143 23/08/2018
12 285/SNV-CCHC V/v hoạt động của Trang thông tin điện tử Cải cách hành chính tỉnh Lai Châu 151 05/04/2018
13 332/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh sách công chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2008 655 05/04/2018
14 125/TB-SNV TB công nhận kết quả trúng tuyển công chức huyện Nậm Nhùn năm 2017 650 21/02/2018
15 123/TB-SNV TB kết quả trúng tuyển viên chức ngành Y tế tỉnh Lai Châu năm 2017 (Đối với vị trí Bác sỹ) 270 21/02/2018

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...