250 Người đang Online
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 51/TB-HĐTD Thông báo kết quả tuyển dụng, công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng công chức kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2021 231 26/05/2022
2 47/TB-HĐTD TB kết quả chấm phúc khảo (vòng 2) kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2021 89 09/05/2022
3 338/BNV Quyết định về việc công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ 2 26/04/2022
4 45/TB-HĐTD Thông báo kết quả thi (vòng 2) kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2021 793 20/04/2022
5 35/TB-HĐTD Thông báo thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2021 616 28/03/2022
6 33/TB-HĐTD Thông báo kết quả chấm phúc khảo (vòng 1) kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2021 275 25/03/2022
7 30/TB-HĐTD Thông báo kết quả thi (vòng 1) kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2021 1067 10/03/2022
8 268/KH-SNV Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022 2 10/03/2022
9 13/TB-HĐTD Thông báo: Danh mục tài liệu ôn tập thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2021 823 15/02/2022
10 16/TB-HĐTD Thông báo: Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi; thời gian, địa điểm thi tuyển vòng 1, kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2021 1215 15/02/2022
11 40/SNV-TCBC V/v báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 112 14/01/2022
12 2079/TB-SNV THÔNG BÁO Về việc bãi bỏ Kế hoạch thi tuyển giáo viên tỉnh Lai Châu năm 2020 234 31/12/2021
13 2085/KH-SNV Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 1 31/12/2021
14 106/TB-HĐTD TB: Danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức tỉnh Lai Châu năm 2021 1188 13/12/2021
15 100/TB-HĐKTSH Thống báo: Danh mục tsif liệu ôn tập sát hạch tiếp nhận vào làm công chức năm 2021 391 03/12/2021

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...