579 Người đang Online
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 01/TB-HĐTD Thông báo Tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu 2015 1944 28/10/2015
2 1473/SNV-CCHC V/v hướng dẫn xây dựng, sửa đổi, bổ sung đề án thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 93 26/10/2015
3 1283/SNV-CCHC Xin ý kiến tham gia vào "Chỉ thị tăng cường các giải pháp nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính tỉnh Lai Châu" 75 14/09/2015
4 21/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu 467 09/09/2015
5 1168/QĐ-SNV Phê duyệt phương án và phiếu điều tra xác định kết quả thực hiện công tác CCHC (chỉ số CCHC) năm 2014 của các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu 118 09/09/2015
6 1268/TB-SNV Về việc điều tra xã hội học xác định kết quả thực hiện công tác CCHC (chỉ số cải cách hành chính) năm 2014 của các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố 107 09/09/2015
7 1246/SNV-CCHC Tham gia vào Dự thảo Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020 168 08/09/2015
8 822/HD-VTLTNN Hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng 165 26/08/2015
9 1176/TB-SNV Chương trình các hoạt động Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức Nhà nước (28/8/1945 – 28/8/2015) 81 19/08/2015
10 1198/KH-UBND Kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh Lai Châu năm 2015 1625 14/08/2015
11 221/SNV-CCHC Về việc bổ sung hướng dẫn "nhập, bổ sung dữ liệu phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức" 73
12 212/SNV-TCBC Xin ý kiến góp ý dự thảo dự thảo quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu 29
13 Biểu mẫu kèm theo Báo cáo đào tạo năm 2018 14
14 Biểu mẫu kèm theo Báo cáo đào tạo năm 2018 49

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...