1801 Người đang Online
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 1360/TB-SNV Thông báo xét tuyển viên chức ngành y tế, tỉnh Lai Châu năm 2017 2628 05/09/2017
2 1360/TB-SNV Thông báo xét tuyển viên chức ngành y tế, tỉnh Lai Châu năm 2017 625 05/09/2017
3 1365/TB-SNV Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018 3472 05/09/2017
4 1348/SNV-CCHC Về việc rà soát sửa đổi danh mục TTHC ban hành kèm theo Đề án thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông 171 31/08/2017
5 1335/TB-SNV Thông báo kết quả phúc khảo xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu năm học 2017-2018 2328 29/08/2017
6 1331/TB-SNV Thông báo xét tuyển công chức huyện Nậm Nhùn năm 2017 2416 28/08/2017
7 1601/KH-UBND Kế hoạch xét tuyển viên chức ngành y tế, tỉnh Lai Châu năm 2017 1553 28/08/2017
8 1576/KH-UBND Kế hoạch xét tuyển công chức huyện Nậm Nhùn năm 2017 689 24/08/2017
9 1284/TB-SNV Thông báo xét tuyển viên chức ngành y tế, tỉnh Lai Châu năm 2017 1068 16/08/2017
10 1238/TB-SNV TB kết quả kiểm tra, sát hạch viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu năm học 2017-2018 13446 14/08/2017
11 1502/KH-UBND Kế hoạch xét tuyển viên chức ngành y tế, tỉnh Lai Châu năm 2017 1653 11/08/2017
12 1217/SNV-CCHC Về việc tham gia góp ý vào Quy chế quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin lên Trang thông tin điện tử CCHC tỉnh Lai Châu 113 10/08/2017
13 1217/SNV-CCHC Về việc tham gia góp ý vào Quy chế quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin lên Trang thông tin điện tử CCHC tỉnh Lai Châu 47 10/08/2017
14 09/TB-BTCHT TB chương trình Hội thi tìm hiểu CCHC nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2017 143 24/07/2017
15 06/TB-BTCHT TB sửa đổi, bổ sung Thể lệ Hội thi tìm hiểu CCHC tỉnh Lai Châu năm 2017 181 11/07/2017

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...