846 Người đang Online
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 163/TB-HĐTNN Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2022 22 25/11/2022
2 1698/TB-SNV THÔNG BÁO Triệu tập công chức, viên chức tham gia Hội nghị tập huấn công tác tạo lập hồ sơ, tài liệu điện tử tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnhLai Châu 75 22/11/2022
3 1317/SNV-TCBC V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và chính sách đãi ngộ đối với viên chức ngành y tế trên địa bàn tỉnh Lai Châu 79 23/09/2022
4 104/TB-HĐTNNCC THÔNG BÁO Kết quả điểm thi kỳ thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan hành chính và người làm việc tại các Hội đặc thù thuộc tỉnh Lai Châu từ ngạch nhân viên lên ngạch cán sự, ngạch cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2022 246 08/09/2022
5 86/TB-HĐTNN Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập thi nâng ngạch công chức năm 2022 115 09/08/2022
6 990/QD-UBND Quyết định Về việc phê duyệt danh sách công chức và người làm việc tại các Hội đặc thù đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi từ ngạch nhân viên lên ngạch cán sự, ngạch cán sự ngạch cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2022 98 05/08/2022
7 991/QĐ-UBND Quyết đinh về viecj tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức các cơ quan hành chính và người làm việc tại các Hội đặc thù từ ngạch nhân viên lên ngạch cán sự, ngạch cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2022 42 05/08/2022
8 Số: 81/KH-HĐTNN Kế hoạch Tổ chức thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan hành chính và người làm việc tại các Hội đặc thù thuộc tỉnh Lai Châu từ ngạch nhân viên lên ngạch cán sự, ngạch cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2022 59 05/08/2022
9 561/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2021 373 26/05/2022
10 51/TB-HĐTD Thông báo kết quả tuyển dụng, công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng công chức kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2021 221 26/05/2022
11 47/TB-HĐTD TB kết quả chấm phúc khảo (vòng 2) kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2021 77 09/05/2022
12 338/BNV Quyết định về việc công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ 2 26/04/2022
13 45/TB-HĐTD Thông báo kết quả thi (vòng 2) kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2021 782 20/04/2022
14 35/TB-HĐTD Thông báo thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2021 614 28/03/2022
15 33/TB-HĐTD Thông báo kết quả chấm phúc khảo (vòng 1) kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2021 274 25/03/2022

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...